Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XLVIII
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0048
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
De conceptione Digestorum.
eonstitutionibm frofecla, & [a] noftro diuino suerint ore frofitsi. Omnia enim meriio mUrasacimm;
quia ex nobts omnis eis imfertietur aucJoritas. nam qui nonfttbttlitersacJum emendat, laudabiliorefi
eo ,quiprimus inuenit. Sed & hocftudiofttm vobis ejsevolumm,vtsi' quidinveteribmnonbcneposi-
tum libris inueniatis , vet aliquodfuperssuum, vet minus perfecJum :fitpermcm longitudineftmota , &
quod impersecJnm eft, repieatis: ejr emne efm moderatum,& quamfukherrimumostendatk.hocetiam
nihilominus obseruando, vfst aliquidin veteribus legibus, vet constitutionibm,quas antiqui insuis U-
bris impofterunt,non recJe scrifium inueniatis,& hoc resormetis, & ordinimoderato tradaitscvt hoc vi-
deatur esse verum , & oftimum, & quast ab initiofiriftum,quod 4 vobis ele£Jum,& ibifofitumfuerit,
& nemo ex cpmfaratione veteris volttminis, quasivitiofttmftrifturam arguere audeat. Cum enim lege
4ntiqua,qu£ regia nuncufabatur,omne im, omnisque fotestas pepuli Romani in Imferatoriam transtata
funtpotestatem: nos verpfancJionem omnem mndiuidimus in alias,dr alias condttorumpartes :fed to-
- tam nosiram esse volumus: quidpoftit antiquitas nostris legibus abrogare? Et in tantttm volumus eadem
emnia cum refofttafunt,obtinere: vt &si alttersiterint afudveteres confiriptajn contrariumautem non
in compositione * [nosira] inueniantur: nullum crimenftriftur-e imputetur :fednostr<g elecJioni hocad- * Flor. poS-
scribatur. Nulla itaaue in omnibus pradicJi codkis membris tdmouia + (sic enim a vetuftate Grace ve- I"?1!1*,,,
* . . i s si ■■ i- i r i r i- /■ i t id cst,leesi
eabulo nuncufatur) altquemjtbi vtndtcet locum :jeajtt vna cencordta, vna conjequentia.aduerferio ne- cotrariccas,
ptine constituto. Sed&similitudinem (fecundum quoddtcJum eftjab huiufmodt confmnmatione volu- Pugnantia>
mus extilare: ejrea, qmsacratistimis constitutionibus, quas in Codicsm nostrum redegimus,catttafttnt,
iterumfoni ex vetere iure non concedimus: citm Dimtium constitutionum sancJio fttsfirit ad eorum au-
0oritatem:nijisortevetfrefterdiuistonem,vetfrofterreptetionem,velfrofterplenieremindaginem
hoccontigerit:&hoctamenferraro,neexcontinmtionehuiufmodi lapsitsoriaturaliquidin taiiprata
feinofttm. Sed ejrft qtu leges in veteribus libri$poftu, iam in defuetudincm abierunt, mtllo modo vobis
eafdemfonerefermittimus: cttm hac tantummodo obtinere volumus,qu<e yel iudiciorumstequentiftimus
crdo exercuit, vel longa confuetudo huius alnm vrbis comprobauit :ftcundttm Saluy lulianiftripturam,
qux iudicat debere omnes riuitates confuetudinem Rom&fequi, qa# caput eft orbis terrarum, non ipsam
aliasciuitates. Romamautemintetligendumefinonfolumveterem,fedetiamregiammsiram,quaDeo R-onn du-
propitio cum melioribus condita eft augurijs. ldeo tttbemus duobus istis Codicibus omniagubernari: vno p "'
Constitutionum, altero iuris enudeati, ejr insitturum Codicem componendi *: vel (i quidaiiud^ nobis * Eior.com-
sueritpromutgatum InHiiutionum vicem obrinens, vt rudis animusftudioftsimpitcibus enutritus ,saci- posit1'
liits adaltioris frudentix redigatur ftientiam,msiram autem confummationem,qu£ Deo adnuente a no-
bis \ comfoneiur,Dtges~iorttm,vel Pandeclarum nomenhaberesancimtts:nuUis iuris feritisinpoBerum t FIo.vobi»,
audentibus commentarios Uti applicare , & verbofttate fttafttpradicJi Cedicis compendium confundere:
quemadmodum in mtiquiaribus temporibus sactum efi, citm per contrarias mterfretantiumfententias
totum ius pene conturbatum eft: sed sufsiciatper indices tantummodoejrtituiorum subtilitatem,qua
*$y,-ns?& * nuncupantur,quadam admoniteria eiussacere,nuilo ex interpretatiane eorumvitia oxmn- *<quasitica-
do. Neautem perfirifturamaliquastatinposJerumdubitatio:iub.emusmnperftgnorum -f captiones, '^ d,CkS'
dr compendiofa anigmata,qua multasfersi, & ferfttum virium oa-mopuae induxerunt,eiusdem Cadi- tiruius cum
astextumconstribiietiamsinumemslibrorumJigniftcabitur,autaiiudquidquam. Necetenim[h,ec\per "f"10»locas
stecialiaftgna * numerorum manisesJari ,fedper. Uterarum confequentiam explanari concedimus. Hac swantur, idsi
igitur, Deo placido ,sacere tuaprudentia vna cum alijs sacundistimis viris ftudeat> ejr tamsuhtUi, quhn Pc^, *5U0<*
ceierrimostnitradere;vtcodexcenfttmmatus,&inquinquagintalibrosdigestus,nobisosseraturinma-. lorsanths~
ximam,&aternamreimemoriam. Detqueomnipotenttsfrouidentia ■}• argumentum3nosJriqueImfe- v°<:amus.
fisyvesJrtque minisJerij gtoriam. Data ecJauodecimo Kalend. lanuar. Lampadiot & OresJe viris claristi-. Jio^ajTai
Mw Consttlibm,

F OE L I C I T E R.

*-Flor.sigU.
t Ilor. prui-
diutis.

DE
loading ...