Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Deutsches Archäologisches Institut / Abteilung Athen [Editor]
Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung — 25.1900

DOI issue:
Heft 1-2
DOI article:
Hiller von Gaertringen, Friedrich; Saridakis, Stylianos: Inschriften aus Rhodos, [5]
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.39818#0117

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
INSCHRIFTEN AUS RHODOS
(Vgl. oben XXIII S. 390ff.)

106. Έκ μεγίστου λίθου φαιού, κανονικώς τετοαξόου εις τρόπον
ώστε νομίσειεν άν τις πριόνι διαιρεθήναι την όλην επιγραφήν εις πολ-
λάς μοίρας. 'Έκαστον στοιγεΐον έ'χει ύψος 0,02, πλήν του φ, έ'χον-
τος 0.025 και τού Ο, εχοντος 0,015. Μήκος τού λίθου 0,98, πλά-
τος 0,27, καί πάχος 0 50. Άπεκαλύφθη δέ έν τω άγρω τού Χατζή
Άχμέτ, κειαενω έν ταϊς Εννέα Όδοϊς ( Doqus Soqaq). Έγράφη
διακοσίους σγεδόν ενιαυτούς προ Χριστού.
-α . γόρην Λυ σι στράτ ο[υ ΙΙΙεδιάδα1
στεφανωθεΐσαν υπό τάν βουλάν πλεονάκις γρυ-
σέοις στεφάνοις καί άνδριά,ντων καί προσώπων
άργυρεων άναθέσεσι καί νικάσασαν "Αλεια συνωρίδι
πωλικα, στεφανωθίσαν (SO) δέ καί υπό Λινδίων καί Ίαλυσίων
καί Καμιρέων καί ύπό των ένπλεόντων έν τοΐς άφρά-
κτοις Λυσίστρατος 'Αγησάνδρου Πεδιεύς καί Απολ-
λωνία Απολλώνιου Άργεία τάν θυγατέρα καί

Hieraus ergiebt sieb mit Hilfe der Inschrift l.G.Ins. I 214
{ — Gr DI. III 3888) folgender Stammbaum:
Αγήσανδρος Απολλώνιος I
I. , I.
Λυσίστρατος Πεδιεύς—Απολλωνία Άργεία Ανδρόνικος]
1)-αγόρη Πεδιας 2) Απολλώνιος II ΙΙεδιεύς—Άνδρον[ίκα] Βρασία
DieVerbindung der Namen Lysistratos und Apollonios wurde
erst durch die Ehe des Lysistratos mit der Tochter des Apol-

1 In Z. 1 sind die Buchstatten mit weiteren Abständen geschrieben.
 
Annotationen