Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: XXVIII
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0028
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
I N D E X
OMNIVM TITVLORVM,
QVI IN PANDECTARVM, SEV
DIGESTORVM LIBRIS
continentur,
ORDlNE LIBRORVM, ET JMATERIARVM.
Adie&a locorum limilium collatione.

},aC.j,isbC.j.i(t.
c C.viij.$%.ext.).z.
4. C.j.14.

5. InfiU- ,
6. lnst.y%.
7. a Inji.}. ti. C.viij-
47. b C V&. 4S.
c Inft.j.TZ. Np.Si.

t.Inst.ij.

9. Nau.gi.
1©. Ciry.j. No.ioj.
II. C.y%6.i.s,^ vij.
4i.&xij.4.
II. C.y z%.& xij.i^.
IJ.C.j.JO.^.JCy.S'.
Nuw.go.
r^. C.J.3J. ^*j-.i.
i5.C.j.4i,jJo«.i$.
itf. c.j; j5.*j. jj.
Ndb.j 0.103.
17.Cj.37.
.18.Cj.40.Waw. 8.17.
ji.6j.jj.134.145.
10.Cj.57.
1t.Cj.51.Nw.60.

Digestum Vetus.
Trocemiitm de mm docendi rattone.
PARS I.
■LIBIR I.

1 Dc iustiria,& iure.
2 Deorigine iuris, & omniii magistracuum:
& successione prudentium.
3 De * Iegibus,senam% b consultis,&c lon-
ga consuetudine.
4 De constiturionibus principum»
Deperfenu.
f De statuhominum.
6 De his,qui sui,vel alieni iuris sunt.
7 De a adoptionibus,& b emancipationibus,
gc c aliis modis,quibus potestas solmtur.
De rebtts.
5 De diuisione rerum,& qualitare.
De acJiombas ; acpswtitm deisforum
iudkantium ossao,aucsoritate
atqtte itnperio.
9 De scnatoribus.
10 De ofsicio consulis.
11 Deossicioprsfe&iprattorio.
12 Deosficioprsfecti vrbi.
13 De officio quxstoris.
14 De officio prsetorum. ,
15 De osficio pra*.fedti vigilum.
16 DeosficiopEOconsuliss&legati.
17 De osficio prase&i Aagustalis.
1S De ofsicio pnesidis. .
19 De ofsicio procuratoris C#saris,vel ratio-
nalis.
20 De ofsicio iutidici.
21 Dc officio eius.au raandata estiurisdi&io.
22 De osficio assessbrurn.
Libsr II.
1 De iurisdi&ionc.
x Quod quisque iuris in alterum statuerit,vt
ipsccodem iure vtatur.
3 Si quis iusdicenti non obtemperauerit.
ff. Vetus.

Dem ias vocatione.
4 De in ius vocando. 4- C.y.t.
j Si qtiisin ius vocatus nonierit: siuequis
eum vocauerk, quem ex edicto non de-
buerit.
6 Ih ius vocativteant,autsatis,vel caucum
dent.
7 Ne quis eum, qui in ius vocabitur, vi exi-
mar.
8 Qui satisdare cogantut,vc! iutatd promit- *• ■ft^F-*'** > * *c«as-J«■
tant,vel saxpromissioni commitrantur. ex -'?-iI-
9 Si ex noxali causa agatur, quemadmodum
caueatur. >
10 De eo, per quem factum erit, quo nrinus
quis in iudicio sistar.
11 Si quis cautionibus in iudicio sistendi cau-
sa factis non obtemperauerit.
12 Dc a feriis, & b dilarionibus,&diuetsis ■
ibus.

'.. aC.iy.it,
8j.bC./y.;
j.8.

H-C^j.«*j.3i.
i5.C.is.4.«Ajr36.

tempoi
J>e Actionk editiom>& qtiemadmodum
paclo/vet transaclime nitatttr,
attt elidatttr.
13 Deedendo. ,
14 De pactis.
is De transaotionibus.
Liber. III.
JOoisro reo aut aclore agere attt excipere
in iudkio soleant.
1 De postulando. 1 ■ c.y'.<r.w .j.37.
1 Dehisquinocantnrinfamia. *« C.y.ii.*.jS.
3 De procuratoribus,& defensotibus. }• Cy.ii.«r.j.jS.
4 Qu.odcuiuscuniquevniuersitatisnomine, 4-«*■>$?.
vel contta eam agatut.
t De negoriis gestis. s.c.y.is.
6 De calumniatoribus. *• Eadm eftrubr.fcd
a.ihstnsn.C.ix.tf.
LlBER IV. tXtt.V.%.
^mbtisexcatisisamisfsaSiienesnftitM
aittdkiopojjunt.
De in integrum restitucionibus. 1. «w.j.41.
Quodmetuscausagestumerir. %,c.y.\$.txt.).^.
De dolo malo. j. c.i/.io.txt.i/.i4.
De miiioribus viginriquinque annis. 4- cy.n..
De capite mimitis. %• i"st-)-lg'
6 Ex quibuscausis maiores vigintiquinque g. C^.jj.
annis in integtum restscuuntur.
*** 7 De
loading ...