Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XLIX
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0049
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
* qui.Fhr.


DE CONFIRMATIONE
DIGESTORVM.
In nomine Domini nostri Iesu Christi.
IMPERATOR C^SAR FLAVIVS IVSTINIANVS,
Alemanicus, Gotthicus, Francicus, Germanicus,Anticus,
Alanicus,Vandalicus, Africanus, pius, foelix,
inclytus, vi£fcor, ac triumphator,
semper Auguslus,
• *AT> SKHATVM* ET OMNES TOVVLOS.
A n t a circa nos diuina* hmnanitacis est prouidentia, vt semper atrernis
liberalitatibus nos sustentare dignerur. Post bella enirn Parthica aterna
pace sopita,p6stque Vandalicam gcntem ereptam, Sc Carthaginem, imo
magis omnem Libyam Romano imperio iterum sociatam : & leges anti-
quas iam senio pra;grauatas, per nostram vigilanriam pra*huit in nouam
pulchritudinem, &c moderatum peruenire compendium?quod nemo an-
, te nostrum imperium vnquam sperauir,neque humano ingenio poisibile
esse penitus existimauit.Erat enim mirabile Romanam san&ionem ab Vrbe condita vsque ad
nostri imperij tempora,qua*. pene in ibille &c quadringentos annos concurrunt,intestinis prar-
liis vacillantem,h6cque Sc in Imperiales consticuciones extendentem,in vnam reducere con-
sonanciam,vc nihil neque contrariummeque idem, neque simile in ea inueniatur,&: ne gemi-
nse leges pro rebus singulis positx vsquam apparcant. Namque hoc ccelestis quidem proui-
dentix peculiarefuit: humana^ vero imbeeillitati nullo modo possibile. Nos itaque more so-
lito ad immortalitatis respeximus prxsidium, Sc summo numine inuocato Deum auctorem,
&c totius operis pra:sulem fieri optauimus : 8c omne studium Triboniano viro excelso, magi-
stro officiorum,& exqua^store sacri nostri palatij, Sc exconsule credidimus.eique omne mini-
sterium huiuscemodi ordinationis imposuimus, vt ipse vna cum aliis illustribus, Sc pruden-
tissimis viris nostrum desiderium adimpleret; nostra quoque maiestas semper inuestigando .
&c perscrutando ea,qua*. ab his componebantur,quidquid dubium,& incertum inueniebatur,
;. hoc ccelesti numine recte * emendabat, &t in competentem. formam redigebat. Omnia igi-r
tur eonfeclasunt, Domino &c Pep npstro lesu Christa_possibilitatem, tairi nobis, quam no-r
stris in hoc satellicibus pnestante. Et principales quidem constirutiones duodecim libris di-
gestas,iam ante in Codicem nostro nomine prxfulgenrem contulimus.-postea vcro maximum
opus adgredientes, ipsa vetustatis studiosissima opera iam pcne confusa, Sc dissblura, eidem
viro excelso permisimus tam colligere,quam certo moderamini tradere. Sed ctrm omnia per-
contabamur,a prxfato viro excelso suggestum est, duo pene millia librorum esse conscripta,
&r plusquam trecenties decem millia versuum a veteribus efFusa, qua* necesse esser omnia Sc
legere, &c perscrutari, 8cexhis, si quid optimum fuisset, eligere. Quod ccelesti fulgore, &
summa*. Trinitatis fauore confeclum est secundum nostra mandata, qua* ab inicio ad memo-
ratum virum excelsum fecimus: & in quinquaginta libros pmne,quod vrilissimum erat,col-
lectum est: &c omnes ambiguitates decisa*., nullo seditioso reli&omomenquc libris imposiu-
mus Digestorum, seu Pandecrarum: quia * omnes disputationes, &z decisiones in se habent
legirimas,&: quod vndique fuit collecl:um,hoc in sinus[sups]receperunt,in centum quinqua-
ginta pene millia versuum tpcum opus consummantes, &c in septem partes eos digessimus,
non perperam,ncque sine ratione : sed in numerorum naturam? &c arcem respicientes,& con-
sentaneam eis diuisipnem partium conficientes. Igitur Prima quidem pars totius con-
textus, qua* Grarco vocabulo [ r« ] <srz£iu nuncupatur, in quacuor libros seposita est. S e-
cvndvs aucem articulus septem libjos habet, aui de iudiciis appelianpur.. I n Tertia
vero/
loading ...