Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0029
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
L L L. 8 1° L
L 0 L L,
Waar iv 6e6evoelen8 cn 6c-
vvoonten van alle Volgeren, 6is
r'alien r^6e ontrent 6o6 cn
6e 6ecKen Aehaö lebben, en-
6e als noch laebbenöc,
LLNALXVeseN Kaan.
I. l^oorOZ'rvK.

'isot InIeiclinM van allsz 6icnr, 6e betra^h-
rinZe van 6e 6cvvigheiAhei6 6elêr ssossc,
6e Istoo6saalrlikbci6 en l^surrigbei6 clerici-
ve, ên6e 6'Or6cr 6ie 6aar in re dou6en 2)'.
§. l.
M onderneem em werk / si voor lan-
ge beloofd / en noch langer bedacht:
maar nu eerst tot chpjghcid gebragr/
cnde nochtans sorgelik om te wagen.
Verscheidene bejegeningen / die my
stoffe gaven tot cigme ondervindnM / de redenen
daar over dikmaal gewisseld met luiden van ge-
oefende herflmm / en eigene orfminge daar mede
vermengd; ssraghtcn mn niecr mineerni overleg
Van gedachten - of't so wel wefen moghte als-
men doorgaan? bv gelrttcrdm m lcchen van oie
dingen spreekt / die gemenclik den Duivel roege-i
sthreven woeden. Echter soud ik mg noch al wet
 
Annotationen