Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0264
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
s^2 Lcrfte 8oeL.
waagt / niet anders dan sekcre stcktm wa
rm/ üicmcn W de Zoden sotc noemen piagh.
§. <K/X. Doch ik en wil te deser plaatse
van 'r gevoelen deser mannen nier meer seggen;
omreden/ dar het eensdeels niet behoeft/ en
anderdeels hierna te paffe komen sal. Wet be-
hoeft hier niet/ om dat mvn oogmerk niet
en is/ te verklaren wat men van den Duivel
niet en feit; maar warmen van hem feit: en
dat ik ondersoeken wil of dat waar is of nier.
Dicnvolgende moet ons 't ontkennm genoeg
zvn/ daar wij ergens geen gmoegen in 't be-
wnsen nemen/ voo^ dat gevoelen / dar dm
Geesten / en besonderlik dm guaden fuiken
kraght tocschrnst. Waar bcneffens wil dit
ook van sclf noch volgen / dar ik met Kchorr
en Van Dsie voo? den dagh salkomen/ enso
Laar icmanr meer is/ die'r genreen gevoelen te-
genspreekt: wanneer ik in'r vervolg de rede-
nen ondersoeken sal / daar al der anderen
bewns op steunt. Gndc^russchen heb ik noch/
eer ik dit deel fluite / al 'r voorgaarrde na re
sten/ en der Ongelovigen met dcc Kristenen ge-
voelens bh maikanbcren re overwegen.
xxin. noor'v8'rvic.
voorAemelcle gevoelens r' lamsn vcrAe-
leken, drenken eniAe^cellingen uit, (laar
lij in verschillen, of waarin lij 'c ceas
2)M.
§. LOOXI- 7 K hcbbe t'eikens/ na 't verstaal
L Van fdmmiger gevoelen^/ dcver
» ge-
 
Annotationen