Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0297
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
II. Hoorvsruic. 265
oog m de kraghtdesalgememmSchepMsis.
Wh befluiren dan/ darrcrgeene plaats rerwee-
reit/ «och geen ding waar rer plaatse dat her we-
sm msgh / hoe gering ofhae vuil in onsen ogen;
onder enig ander bestuur da» Gods des alge-
meinen scheppers is: en datrer volgens dien geen
nieer Goden noch bestierders van de weereld zhn
dan een.
III. H o o r r> s -r u L.
OerliLlven izscr ganrsch geen re6en om te
clenken zclarrer enige , Haltgoclen
ok On6crgo6cn Lhn.
§. W6XI.VH.
^Gt dus vezre bewesen zgnde/ dattergem
meer Goden noch bestierders chn dan een:
so moctmen verder onderfokken/ offer sulkc §«»»-
-i l' dat is l/Lltzocicii ;hn / die de Grieken O I-
>1 o.^1 xs noemden ; van welken in het IJ.
Hoofdstuk-14./ LZ. verhaald is. De Gemeens
en lVlabojas der Amerikanen komen / als §. 108.
no. — nz. n6. gemeld is / met desclfden
over een. Al en hebb' ik hunne redenen hier voor
om kortheids wille niet verhaald / gelhk ik 't nu
daarohi ook niet doen en sai: so magh nochtans
de Leser lichtclik bemerkm / waar fuik gevoelen
«it ontstaat: want her dihkr uit her gmc reeds
H.iL7/ri8/izo,is aangcmcrkr/dat de Heidenen/
de volmaaktheid van het godlik welen niet wc!
beseffende, nadien sp 't al te menschelik begrijpen:
daar dooz rot die gedachten vervallen zijn / dat h?
I/Dmoncs, dyt is / sulke Gecstm als Stedehou-
ders en Middelaars behoeft/ die 'r bewind van 's
K 5 Wee-
 
Annotationen