Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0145
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XII. » o o r o 8 r v HZ
8sbbLl gehaast heeft. Sainmigennoch-
tans ;hn van veel gcsondcr oordeel geweest;
gelost Wh hierna noch sullen sten / wanneer ons
dar Exempel ür her tweede doek rer hand sal
komen.
xm. «ook'vs'rvL.
Ver lêlver l'overplegingen > bij oucls en-
<Ze nock besten bij ken in'r gebruik, r^n
uir sulke gevoelens ontstaan,
§. OK.VI. ,,7K hebben't Joodfch gevoelen
W aangaande dcse stoffc onder-
focht/ sa vcrr als'r dutten de Dchrifr is/ daar
Wh met hen eens in ;vn: nu laar ons dan oost
fien/ war sh houden van 't gene darmen Lvverhe
Noemt. Doe secr dar volk van ouden roden af
daar toe is geneigd geweest / kan ons de
G. Kchrift overvlocdiglik gcruigen. Eerst uir
dien/ dar sh fulkr bcdrpfin EglMm veel ge-
woon te sten / en veellicht ook scif daaraf nier
Wh ; daarna in hun land wonende / van sa veel
iTovcrpligtige volkeren omringd en door-
mcngd: oversulx so menigmaal daartegen in
de Wel gewaarschuwd zpn. Ex.rrri8. Lev.
19: Zr. en 20:6/17. Dcut. 18:9-14. Ics. 8:19/,
20. Daarna fwaardcr gedreigd / alfa stj'r even-
wel fa gualist laten konden; ais aan Manastë
Aaning van Aida in't bcsonücr was te sten.
2. Kon. ri: 6. r. üron.; z: 6. Voch in iZsracl /
dar is'rrpk der io Krammm/ onder Icro-
veam van DavidD erfgenamen afgeschemd/
wa.s dar een germcn gebrek: daar de .Lehstst
af
 
Annotationen