Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0216
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
r84 Torste 8oek.
veel gemeenschap heeft: so en weetik anders
niet le denken / of die leer/ in de derde eew
eerst opgekomen / en tcrstont van alle kante»
door getrouwe leeraars aangevochten; heest
sïch verder dan in Asten verspreid / endc in Eu-
ropa langer opgehouden danmcn meint. <Ln
dat is geen wonder/ somcn 't rcght bemerkt:
want de menschcn dikinaals rncr de lclterlike
tegenspraak te vrcden zpn / om de» naam te
hebben / dat ciie dokngc wecrleid is;terwvie fg de
fake scifcchrer in hu»» hcrte voeden / en also wau-
nccc 'r 'er op aan komt niet de gene eens zvn
welker bastardlecringcn sij schpnrn / ja felfs
ook mcinen/ met hert en monde te verjoegen,
xix
In 'c Tausclom kccstmcn al 't voorsciclc bij
malkgnclcren ZebioZbr, met niewe vori.
clen vermceröertl en versterkt.
§. dXTVII. -x? N word hct tpdrg/ dat wij
stX onsen tndcn nader komen;
en daarin eerst het Rausdom / daar na orrs eigen
seis besten. Want wij hebben nu bespeurd/ dat
het gene heden te onderfokken staar/ so veel
ais de hoofüsake betreft/ alvanouds/ bh Hei-
denen/ Zoden/ Mahomcranen; en selfin't
eerste Aristendon»/ darmen ontrcrit voor sul-
ver hield/ is geloofd geweest. Waarnevens was
het nu op 't laatst aan de Wanicheên wel te
merken/ dat het larer ttristenöom cm groot
deel van de iccrrngcn hcn roegcschrcvcu/ onge-
voelig aangenomen heeft. Maar dar wasvoor
'tHaus-
 
Annotationen