Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0363
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
IX. HoorvsrvL. ZZI
gedragen word 4 het em wo?dhmsowelals't
ander rocgesckfteven. Word dan het em oncigent-
I'.ir geseid / so maghmen't ander ook niet eigent-
lik verstaan. De meininge is dan flcgtzs / dat
die allerhoogste Majesteit mmsthelikcr whst/bn
gelijkenis van 't gene bp de menschen 't aloerheec-
lirr is / beschreven; de volmaaktste schepselen tot
fijnen dienst gcbMikr. lyp en behoeft Wagm
noch Ocrrd: maar so hn iels dtergelhx gebreukm
sonde; de Wolken moesten hem vooz staarka-
roffên / 't Vuur voor een behangsel / en de Wind
voor paerdcn strekkm; ofd Lngcleninsicevan
lhfüienaars hem gelijk als op de handen dragen /
so sirh de kroningen in ve?re landen laten doen.
IX. IjooxvsrvL.
^aar uit clcs re klaarder re verstaan is, in
welleen iin clen lelven cniAcbesonclere ver-
rÏAhrinAen rocAesckrevcn worclen.
§. LLLcXXlU.
G Kchrift dan / als geseid / sich na ons voe-
-^gende/ steil ons al wat men indeWccreld
fier / of bemerkr / in diervoegen voor / als
het ons betreft. D'Gngelen derhalve» als
keènttiZe geilen; alstenliK
lerecrevan God/ maar ook rot welstand van
sjn volk. Vorüers welen wv niet war d'Gnge-
kerr;hn / ofwqtse damj Zk dênlrc dar ons d'Gn-
gelen bewarm/ helpm m op cle kansen clra^ken-
Kfal.yi:n/ir. gelhkst eten. Wam het Manna
Wv;d het broos cier Nseklieen omasmd; Psai.
78:25. htt
 
Annotationen