Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0401
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XII. Hoorv8'rvir.
zijn/ kecstmm daarenboven / hoest gekleed wa»
rm/ fo l scheen / wanncerse sich vertoonden.
Als God mirakel doet / so doet hp mirakel: daar
i§ geen vcrklaringe van te doen. Maar d?ie
plaatsen vind ik onder allen/ daar war breedcr af
re spieken O; d'Gngelen die aan Abraham en
Lor verschenen zijn / d'Gngeicn üoorwiende
wttt besteld B / en d'Gngel die 't volk Ssracl na
Aanaan geleid heest: van welken t'samen ik af-
sonderli k in'r volgmde Hoofdstuk handelen wil.
XII. Hoorvrrorr.
O'LnZelen aan Abraham en f.ot verschenen ,
cl'LnAelen 6oor welken 606 6esettop
8inai beüelöe , en 6'LnZeI 6ie 'r volk
Israël 6oor 6e VV" oetlijnc gelei6 keefr, wa-
ren elk beson6er1ik sanincrkcns weer-
6igh.
r? Kige besondere plaatstn der Schstfture schh-
nen so van d'Gngelen te spreken / üatst mhn
gevoelen schhncn om te stoten. Want vooreerst
so word nitdrukkelik geseid/ dat htt kielen wa-
ren die aan Abraham en Lor verschenen zijn.
PauluS d'hcrbergsasinheid prhstnde / feit dat
sommigen daar door vllweicns Lnxelco xelicr-
kcrj;6 kcbben. Heb). 1 ;:L. Dit en kan op gem an-
der voorval geseid zhn/dsn 't gme Gm. i8.cn 19.
verhaaldword. Doch daar Word cap. i8:r. van
6ric Nanoco Wwaagd ; welker kwee daarna
cap.i-u.Lvxelen genoemd zhn.PndereEngelm/
A a gelijk
 
Annotationen