Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0638
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
<5o6 IXvccöc 8oc!r.
XXIX. Hottkvsrvii.
^lct ecu vcrvalr ook alle maMr en IciLAkt
van 'r inZel>ec!66e XoninZiiM clar eicn
Duivel roe^eickreven vvoch.
§. vecxxv.
7<s A 't met die koniiiglijke opper school gedaan
is / vervalt sijn KM met een. venicoowss
scr vcrlckrikkiopcn , fo noemt de Schrift dcil
Dood: Job. i8: 14. Gfsodaac watandns
Word gemeend ; nicmanr sal bewhscn kannen/
dar de Duivel 't viesen moet. En die dat al kon
doen / wat won hp baar met uit? Wanrinaan-
sten van den staat dep nimschen na dit leven word
l>n dan also genoemd / daar deinmsche sterven-
de na toe gaat: nraar het is hier van dit leven be t
wn nu spreken. Die de gansche Schrift üoo;-
letzn heest/sal eenp inogm feggen/ofhn crgms iet
gevonden hebbe / daar den Duivel koninglike
naam ofhërrschappp gegeven word. Daarnren
nrcintdat hvOvcrlie of Vork genaamd is/ofaai!
hem gebied oflAidstreck toegeschrrven: daar zijn
wv al geweest; en met cm in 't XX v i. Hoofdstuk
onderrlght/hoe gualikdatmcntocsiet/ so wan-
neer men meint/ dar daar van dien verdoemden
geest gesproken word.
§. VQ'LXXVI. Wie heeft ons dan geleerd bat
de Satan ook cm koningrijk op Aarden heelt,
dat sich even verre als God eigen koningrijke
strekt: niet alleen lik buiten / maarscifbittuen
fijne kerken die 'c kooinZchk ver ttemclen, koos
 
Annotationen