Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0514
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
vcocle Look.
sal. S>o lang gelieve mp de Leste dit te bor-
gen.
XXI. Hookosi-v».
I^och )c>b noch ksuluz, rijn van Zen Ouir
vcl lelt'IrchLinclhlr Zevvceff,
z. vxcil.
GW dat porren, dat rv-èii, en dat VLarscZ-
gen, werkm warm die't gemoed betreffen: so
volgen noch twee proeven / om te welen / wat de
Satan op Kt Lichaam van dm mensth vermag.
Wiezijn aen Job en Waulus re bemerken,derde so
naamkundighvsn den Duivel/ (alsmm meinr)
geplaagd geweest. Met onderscheid nochtans:
want bp velen wel aan paiiius iet gcrwhstid
word; dan dan Joh / dar staat so vast geW
een muur. WatikleeKofhore/ nicmanrssm?
voorgenomen/ die dat enigfmsintwhfei wkt.
Ik hebbe't felsgeloofd: doe noch / wanneer ik
in mhnboek <1e Vsttc 8p)5o schreef / var /ab en
külllv! betoverd varen , doe hm dat wedervoer
daar de Schrift af meld. Zk meine dat mh»
Leser sich vermaken sal in dat tc lestn/ 't gene
doe tor mhnrn laste yuam / en hoe ik mv baar op
verantwoord hebbe. Aan die verantwoordinge
hond ik mp noch: behoudens dat genreen gevoe-
len/ daar ik mede noch in was / eer ik dit stuk
uit den grand opgehaald / en mhne gedachten
van die vooroordeclen ontflingcrö tzaddc / daar
mv alle mans taal m leeraren overlevering in
brnestelü hield. Dup had ik't doe gesteld.
§. VXLlll.'tGe-
 
Annotationen