Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0171
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XlV. tt rr o r va r 17 L. LZK
staan/ bonnen echter met her sclve wel bestaan-
Die aan 's hemels Ncycen stel en leven paffen/
IZinnc kraglst in 'r stuur van desmenstMdsrn
erkennen/ en geyrimni.S in de Kamen/ lerrers/
en getallen stellen: war wonder iS't dar snlke
mensclrrn toverij en wicksterh/ m dar noch we!
op hunne wvse als em deel van Godsdienst pke-
genr Sso vod/ mikSdienvaiftd'Engelen/ niet
geheel als fsnder lichaam bemerken/soeniA't mek
wecmv/ darft msgelvr derstlver vcrstlHvckigm/
hcr zy in droom/ hek zij wakende/ geloven. EN
alü schepselen van minsere waarde dan sij seive
zpn / en die eiken WusulMM bh memgre ren
dienste staan; ss sthnmet oost nier tyeemd/ dsrfir
door belestngm/ mer fodanigs kscacrerK van ge-
heime brsghr rot ieders dienst geroepen tanden.
Kier weimgrr fa! her dm oost helpen moeten/
dsrse de bose Engelen/ yrmue gkfkwreae vijan-
den/ door iAchlfde liraghtt» nvoselenvrrdsnnem
Kn wo?d her ipd/ dar Wh wr her üristendom,
ovrkgaan/ om re sten hoe 'c daar gcvastend
XV. » O 0 k- v 8 'r o X.
eerste Xristenöom beefr wercer njci em-
cier iicicierilckie gevoclcng onrrenr 6n
üule veciersna aanFeuclme» en roanAelsr.
§. 'dXXXVlk. sKdier, wff r» bevtndm/
1 dar een groot deel der voo?-
seide lerringen door 't licht des EnangeliumS wr
noch roemer verweven-M. dar en moer om»
gansch gem wonder Svem Want her «WSdslB
sl
 
Annotationen