Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0488
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
; 6 1"ivceöe Boek.'
ceree te rveten, in tckerc lckrikkclijlrc en vei-
vsarlike geössnle , wsar mcclc kx Lkrillus ver-
icKrUviccn moZKre- Dat was in dm hof: maar
m de wocsthnc nieint hg / dal de Duivel
^n^e/r ^o»r, De/ ^srr«r//cc-c-n ck/r^«<r,» ^/-rrrrr/5 5-rn-
, <le Aeöasnic eens goecieo enZels , oire veel
eer cmM gelijkems cics sleili^cn Lcellcs aSUgcno-
uicu hadöe. Waar blijft gu / hooghverlichren
Apostel/ die her voor wat groots acht / so hel-
de Satan in enen Ln^ct aes lictitx veranderen
ban L L Ao?. 11:14. Dese Gngclsche Schrift-
geleerde kan sondcr Schriftuur en regen reden
wel geloven / dar sich de Duivel in God selfvcr-
snüeren kan ! Wie schrikt nier van alsulken
taal l
XIX. HookOsrn«.
Dat 6e Lebrift van Davül seir, koe hem 6e
5aran ^or6c oni lier volk re rellen, als ook
van lijnen rvvlft mer Xftcbeël, geelt al me-
6e Zeen bewijs van 'r groot verftanci ot
bewind 6ar Ir^ van onle laken heeft.
§. LHXI.
e G als de twcde Adarn deverfoekingetebo-
O ven guain - daar de eerste voor besweek: Da-
vid/ die tusscheu beiden was/ schoon üevader
pan Messias/ echter nicdc Adamskind/ kou
daar tegen mer bestaan. Immers in de Schrift
word dar so gemeld/ dar de Sara» maghugh
schhnt geweest te zijn / dien man na Gods herrc/
 
Annotationen