Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0480
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1-vvee6e8c>êk.

448
XVIII. Doorv3'ruL.
De VLk'lo^ünZ onsts Dccrcn 6oor 6en Dui-
vel, nioec IckriflMLUZ en na re6en vvor-
cien uirAelcM.
§. vll.
L^r?Ant omvoo? vast en ongetwijfeld aan te
W nemen / dat een geschapen geest / en die
ban God verworpen tA/ op der menschen Mof
lichaam werken kan : hier voor ss al getoond
hoe beek dat daar aan vast iF. Heest de Satan
uiterlhk fuiken praat met de menschen al ge-
voerd / doe de Weereld eerst begon ; hoe cu leest-
mm dat niet meer SeW na verloop van vier-
maal duistnd faren/ in die vermaarde t samen-
spraak met den tweeden Adam/ daar de Dui-
vel wel uitdMkelhk genoemd wo?d/ en is dat
niet geschied. Want al ist dat beide Luka.s en
Marrheus dat omstandigltjk verhalm : w
moctmen echter stch wel hoedew/ darmen al-
keB lis de letter nier versta. Gf men moest met
een gclovm / dat Moses m GliaS beide even
ster op den berg pcrsonelik geweest/ m met den
Saligmakrer tsamen gesp?okm hebben ; MM
dar eenS en andermaal / ja driemaal word ver-
haald. Makt. 17: ?. Mar.9: 4. Luk. 9:^0/
gi. ^ochranK was Mosep niet lichamelik /
geW Llia§/ na den Hemel opgenomcn : maar
gestorven; en wel sckerkk begraven / want
<Soü heest het self gedaan. Deur. ?4'. 6, Was
 
Annotationen