Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0565
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIV. Hookusrev». sZ;
XXIV. HooroZ-rvrr.
^aar rcZen8 niet en strijci liet Zenc van
ver5ckei6e Duivelen, 6oor clen Heers
Jesuz uirZcwor^en, in 'r bestonder vvonl
verliaM.
§. VLXllX.
L L tost tothicrtoegefeidis/ saldevooroor-
declm noch niet tocch nemen / diemen uit den
schijn heest opgevatt van verscheidmeWesctcnm/
m d'Guangckm bcsonderlhk gemeld / daar de
Duivelen door den Deere Jesus uitgedreven zhn.
Deshalven acht ik nodig dat wy ons deselve den
eencn na den anderen voorstellen / en sten dat
werk cenD aan. Mm sal bevinden / datter niets
'n voorkömm sal / dar tegen d'uitlegginge strijd/
die ik in 'r naastvoorgaande Hoofdstuk beweerd
hcbbc. Behalven dat het dikmaals in t gemein
Mscid word/ dar de Deere Duivelen heeft uirge-
worpcn/so vlndmm fes offtvcn onderscheidene
gevallen /wat beftmderlhker en omstandiger ver-
haald. M false hier eerst aanwijscn/ endaae
va volgens van na bn besten. I. D'eerste in de
Zmiagogê te Lapernaum. Mar. i: - 27. m
ituc.4:;!; —^6. II. De tweede in der Gada-
mmen land / djx een legioen Duivelen hadde.
Matt. 8:28 - 44. Mar. 5:1 — 17. A-uk.8:
III. Daar na een stomme Mart. 9 r
Luk. 11:14. IV. Moch een die blind en
nom wiH. Makt. 12:22. V. Dan noch em
Ll? Driest-
 
Annotationen