Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0581
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXV. hl o o r » z r n X. Z49
noch ems §. 496. heb aangewesm. Gen ande-
re Satan, (dat B tegenspoed) na die van dese
wow gelijkende/ was die geest der krankheid /
over welken Vavid klaagde: IK ben Krom ^c-
worsea ; ik ben uitermaken teer ne6erZcbo^en,
ikMöen^nlcken ssZK in't ivi'art Psal. ^8: 7.
Lier daar den Satan die den soon van Abra-
ham/ den Vader des Verlossers ook gebonden
hadde: m so die dochter ook. Su laat ons sp?e-
ken van den jongeling die maanstek was.
XXV. hlosr-vsrvic.
Die Vlaanstcke 6aar 6e Lchrist afmeI6, Ha6-
6e van 6cn Duivel noch 6c h/lsnc Men
Zehrch.
§. VODXVl.
Vl/ At dan die historie belangt / bp Matt. 17:
14-21. Mar.9:17-2.9. LM.9^7-4^.
velchMen: last ons eerst sten / hoe sp dat ver-
heien ; en daar na / hoe men alles moer verstaan.
De sggk is / dat een vader stjn kind eerst bg d'A-
Mclen bMigt ; willende den tzeere self / fo 't
Mm/ om alle fijne bestghedm van die moepe-
E'treid verschonen : maar niet bn hm te reght
Dwakr / Meekt den Meester seis ten laarsten
Mc om aan. S>ijn eigen seggen is aanmer-
irens wrerdig ; te meer / also de Guqngelisten,/
't verhaal verschillen. Wp Matthens feit
datsijnsonemaaolickis; bp Marrus/dar
VS enen konunen Leek heest ; bu Hulras leest
Mm? mm
 
Annotationen