Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0551
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
XXIII. 14 s o k O r r V «.
tm gmomld worden; en alsto genoegsaam onder
de stekten m guellingm/ die doe omgingen/ ge-
rekend. Want in 'r gemcin gestprokm / stobragb-
tenste tnl dein alle Zie «zualik gesteld waren, met
vcrlcbeiclene stekten en pijnen bevangen rijncie, en-
<ic van sten Duivel besteken (van enen cluivel moest
het Westen) case maaniielken, en6e Zeraskten: en
bf xenas ciestelvc. Makt. 4:24. M 8 : i6. Mar. r:
?r. Luk.6:18.M 7:21. Daaromfeideook
de Deere self: bier ik werpe Duivelen uit, cnma-
ke^estonc!. Luk. iz:?2. m Petrus insgelM
dan hem/ dat hp was Zenccstenste geweest (bui-
ten stekte hadde hg beter gesteld verlostênste) alle
ciie van clcn Duivel overwelcli^ci waren. Pand. ro:
?8. Gp gene andere wijste word ook van
d'Upostelmgesteid; dat op mm tijd/ walmeerste
vele ciuivelen uilwicrpcn , so lalöckcnlè ook veie
klanken met olie , cnmsskrenle^estoncl. Mar.
6: i ?. Dat was wanneer de Deere felst noch bu
hm was: desgelijr ook na desseiven Demelvaart/
so brallenen rat hen krankcn, en cl ie van onreine
Feesten xeguelci waren; welke alle ^enesten wier-
pen. Dgnv. 5: l6. en 8:7. en ky: 12.
, §. DLXXXI V. Laar ons 'c seisde nu erns in
i bestonder sim : waar toe niet nodig >s / alle
doorbaken/ die daar af verhaald staan/ op te
halen; so wv flechs bemerken/ dat eene selfde
stucllinge in eenm seisden mensche / op d'eme
klaars dm Naam van Duivel ofonreine Leest,
m op d'andere van 8ickte heeft. De soon van
Meren man was/ nasijneigen seggm/ maan-
Ek: Mgu. 17: Ij-, ende also hv daarby stom
was / fo wo?d elders gesteld / dar het een stomme
Feest was/ die hem gnelde; Mar. 9: r 7. Luk. 8:
Ak 4- ?9-cn
 
Annotationen