Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0351
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
VII. n o o r v 8 r v X. z19
§. <2LdX- K» kanmen lichrelik mrt een
verstaan/ hoe dcft Engelen / dat is wecrspan-
Nlge gefanlen / 0P fuiken wgft tokkerOor-iccl
ver Aioren üLj-ks be v?êv WoMn. Want dat M
stil niet noodsakelik dstft eewig verdoemd ztzn:
niet meer dan de genen die van elk pdel woord re-
kenschap geven suilen in den üagh des Oordeels.
Malt. iL: ;6. Alle mcnschen sullen dus geoor-
deeld wo?dm; maar alle mcnschen sullen niet
verdoemd worden, 't M atlccnlik / darmen op
kien clieo «ie blecre maken lal,ver onverlèkeiv
lal Leo mllcken ven rezkrvecrviAeo en Mcllolen.
Maiach. r: 18. S»o verre dan als debewuste
verspieders onüerouwelik gesondigd hebben/
ende in hunne sonde gestorven ztzn/ (des wp lie-
ver nier vml hen vertrouwen) so wmdcnse rot ven
LLgd vei Oorvccls bewsmv om xclirsn te cvorveu.
r Kct. 1:9. Anders komicn hunne zielm / doo;
de straf in dit leven gebeterd / behoudens al 't
voorseidc/in gcrusten stand bp Godzcn dir uitwen-
dig oordeel lorververtvesvleeLkes geweestzhn/
om ven 8«ii cc bekouven in ven van )elo5;
geltzk Kaulus den groten Üsgh de§ Oordeels
noemt, i Uoz.5 :s-
VIll. tlooi'osreux.

D'LiZcnschapxen en verkinZen öie 5/ öen
Lngelen roclckr^tr, ri)n met onöerscheitj
aan re merken.
§. edLXl.

GW de Schriftuur haar werk niet maakt /
vsn aec Gngeien eigrurükm «art ofeigen-
sthap-
 
Annotationen