Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0499
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Van L-sste» vvorci in èkk.'
Lckrifren niors Aemeici, 6ar sten Om-
vol i-aii.
§. VOXXIII.
l-> G duisterheid der voocherhaalde gefchiede-
niss'n/ die ons beiert dar gme ban bes Vuj-
veis grote kennisse re scggen / darmen doorgaans
liefst daar af geloven wil; schhnt echter niet ft
wcfen in de genen die wv nu voor handen nemm;
als ai re dmbclik daar afsprekende. . Cewctm/
yattcr Geesten zijn geweest / die uit levmdige
mensthcn/ of in schijn dcc doden/ beide kok de
stevenden gesproken hebbm: cude sulx van din-
gen die tockommde/ of anders voor den mensch
verborgen waren. West wordm in dm Meder-
duicschrn Bijbel vvaLrstexZencie Leesten ge-
naamd: en de allemlik sommigen mmschm als
hun eigen toegesch?even/ fo dar hen de Schrift
baar van benoemt/ barse daststcu enen vrasrieg-
xellsteu Leest. In 't tzebrecwfch wo?d suikm
Geest 2'r< o<-L , in t Grieksch
of /!)t/,üNS5 genoemd:
gclijlimcn iufonderheid op twee plaalstn daar
dan leest. i Sam. r8. entzand. 16:16. Die
twee gcfchjedenlssen/ so als daar Verhaald
staan / wil ik hrcr sieghs onderfokken: latende
A 'r gene voorts tor de Waarscggerhebehoort/
loc her derde boek. Daar fal 't ons ook te stade
«orden / den oorspronkcUken stn en 't grb?uik
Gg L der
 
Annotationen