Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0690
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
6;8 koek. - -
voedsel af/.so goednlK ik.Want ik mi boo? 't pot
da» alles moet betuigen/ dat ik hier in vinde
beruchtere ogen dc^ berstauds / met wcllrcn ik
hier sic de rhrre stoffc tot Gods lof en hccrl ikheid/
de vastigheid des GcloofS / en de kraghrder
Godsalighciü: waar in ons God vcrsicrkc meer
mmecr- DatMalso!


D L/cLer6-»e ltc/cr. 'k klek in 6e Voorreden 2l
-O ^ctciü , 6 ar ket eerste pee! van 'k werk totDce-
wsarsten , en 'c an6crtot/^mster6amxc6ruktis,
ÜE ik le!k 6e proeven lelèn Kon6e. Dies is ge-
Keur6, patin 6e 15. eerste vellen, 6ieon6ermh-
ns'opstokt niet geweest rhn , op mhnebelon6erc
stnnelikke!6 in 6e lpc!Iinj;e6cr letteren, 6e stellin-
pc 6er woorsten, en 6e tekenen 6eron6erlckei6in-
xe van stn en resten niet^elet is : waar toe ik eckter
mijne vaste Aionsten kebbe, staar ik op fteunc- Lcn
naawkcuri^ IctterkunstiZ Deler lal 6ar in bet twee-
6c boek, stat is, in 6e 2,6. laatste vellen wel bc-
lpeureu. Dit moet ik lijsten , statstirmaal lo6oor
^a; koev/cl't myle^iis, stat ik vruckccloos moet
beu, staar ik ll> veel sorz voor straZe. Onstcrtust
leken moet ik ettelijke ^rove teilen , stie sten sta
vcranstcren, voor oxen stellen.
De Icter o uekrcr'l Zctal ster rebels is televen,
stat nrcn van onstcrcn tellen moet,' staar 6icnict
staat, vanboven.

lin- staar
4- 4. ciidcik
1;. 1. ir-kc-V.

moet staan.
erlde

iz.N-
 
Annotationen