Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0325
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
V. O o k O 8 1- V rr. 2AZ
7ro/<r-,r^m/> nete/K
^nr^or^-5 L»/^oröur rr^m: c«»^eKare ^usTi^ni
L-estr»» <r<ive7/sL^v»^^/!<mrEr> ^rr»^.
Oe 2iei en keot gceo^oos : sctviststmuLlox
maal
Verduik van lijf tot lijk. Dus ben ik ('t deugt mx
even)
Drkorbus 6oe geweell, wsnoeer kcm't viuoix
liSLl
Vau I^lenelM dunk bx Iroxeu brsgkt om 't le-
ven.
?. MCstXXX. Doch 't iD licht te begrijMV
op hoe weinig reden sulk gevoelen is gegrond.
Want datvan dexlaats G alreeds Z4? — Z46.
gmoegsaam wederleid. En sa veel de geWenis
betreft/ die de Siel des volgenden mensches met
die van den voorgaande» heeft: wat geeft dat
meer / dan dat ook'tem Lichaam ster na't an-
dere gelijkt; so datst dikmaals nauwelix t'onder-
scheiden zh'n/ al is 't datse malkani^rm in dui-
stnd geflaghtm niet bestaan L Wat gelijkheid iffer
mekr dan van 't een ep met het ander; schoon
duistnd mijlen van / ofduistnd jarm na malkan-
deren gelegd; En wat sal mm dan van die Siest
berwisselinge stggen/ waar mede sg wanm dat
eens mmschen Liele stlfin't lichaam van een beest
verhuist; alwaar de minste gelijkheid niet mis /
noch van Lichaam noch van Geest ê Woch dst
droom ontstaat nu wederom uit fuiken grond/alS
ik hier nu stggen sal.
§- (NdXXXI. Gesteld zijnde / datter loon
ofstrsffe naditlevm is: -?.z6q./Z66. fa hebbend
È ; daar
 
Annotationen