Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0036
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
*r kièrstv 8oè!<.
lsttuigdchtzatst stlfbevondm hadden / of beleden
var het VWchrn was gcS^rn.
tz. IX. Dus heb ik 'r gansthc werk begrepm:
mê om Mn Lestc met lang op te houderi / noch
merg! te veten tcffcns te beswaren/ sogccfik nri
alhstk SèWste eerste DcMen sicghs ; en in stede
-er rwe kaatsten iioch twee Hoofdstukken / N,i
SooMad / orrstlvcr nieesten inhond korrctik be-
vattende ; tNtt welken lk het tweede Vork vet-
Krotcn/ en «kso ditwrrkvoo? eerst bèstliirm fat:
Se pers vNdertnsschcn vosstgaalwe / oin het ovri-
tze / sts üls 't bh mtz H uitgcwerkt / ener Sods
hrchie te voltrekken. Misschien word hetla.stsie
Soek nm M tzèn Sf ander strkir noch wel ver-
zgrvot: Mst> lk « MNWM siê / dat men Mn /
nks dit gekestn wsch / en hier of daar Niet wek
verstaan / ss sttS dar ik van stlf niet denken
kvnde vosMvsrpm ; mp daar dso? Megem-
hcck vricstaan fat/ om nw nsser 're verklaren.
Want het M MP Mtelir vil de giWtze zaan /
sta iéder Kst ten eersten strl voldaan zijn/ met een
sthnft dar st> ster tegen aN« v hm gifstiM
koopt; ofrnaar weinig ers heest/
doch die van 't geringste oozdtek nieren zijn.
Ik. kkoorvz-rvic.
ft Lovoèn è ti'Ouclo kleitisnon van 6c
Loejeneu 6c Leesten Ka66en, st uit Lrielc-
seke en Lachnstke Locken re vei staan.
H. X. 't <?Al mijns oordeels rêt sndimfiigh
O zh'n/ Sin hier na ttit den grond w-
van al dit MM te mogssi fpMdM; datwprcrft
ve
 
Annotationen