Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bekker, Balthasar
De Betoverde Wereld: Zijnde een Grondig Ondersoek Van 't gemeen gevoelen aangaande de Geesten, derselver Aart en Vermogen, Bewind en Bedrijf ... ; In twee Boecken ondernomen — Leeuwarden, 1691

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.3039#0128
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
96 Lerke Roek.
stcrflikheid der Welen geloven : waar regens
niet en stcvd / darter Gpicurekn zvn/ die'lecn
met het ander ontkennen/ of ren minsten in
rwpfel trekken. Want Gpiclirus/ err die hem
tzrdcn volgen / loochenen sa ster de Godheid
noch de Geffm niet/ alsse wel werk deden/
om de mensthcn die sulx alles gelovm te over-
tuigen/ dat hun doen met den toets van fuik
verstand niet goed te maken was. Dverfulx kan
het geensins bestaan/ dar temanteen Gpicu-
Nër ende met ecnrn een Wicchelaac of Tove-
raar zij. Vaar tegen kan geen Heiden Epi-
cnrus tegenspreken/ sonder sich op die kran-
sten/ en derselver uitwerkingen met een te bc-
roepen.
§. LXXXVIl. 't Sal goed zon/ dat Wh / tot
meerder stkcrheid/. de luiden van snne gesind-
heid met hunne eigene wooMn horen spreken,
heeft em deel daar af i r. <?-«/?. h.
aldus bh een gesteld, 'c Is evenveel, of 606 cle
dingen Zoor lick lêlst bestieit, gcl^K stommi^e wil-
len; of, 1o 2!; snstsrcbewecrcn, stoor Lestienssrs,
Zie dg ken stoorASLirs <9eo-/ en Aensamst
r^n. Mant eensstccls cle l-cken eveneens zedeuren,
sis oster zeen k-stamze bestienssrs waren; en si
stonst men 'er eniZen roe, lokonnenstieccktcrnier
v^n loslsmenlèverstnt, te weren, van menlckelike
bestsite, enste met ons st>rekenste. Ie Aelw^n,
stat. veelc stersteiven boos en mer gebreken ranste-,
nier bclickkig nock isnAleevenstc, westen konnen :
LMZesten star 6e dooskeist mer veel onvcrstanstsge-
voeZst, en tor 6en onsterganb MrieiZst is. Dit Van
dc Geesten: hoo?t hem nu ook van't bcdryf
dat daar ontrent gclmiikkelik was. 8H pie-
fen stek ook, feit hh/ lvt bcwvs, stostsnste Voor-
 
Annotationen