Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 398
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0418
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KRONIKA
Ruch Naukowy
Kraków, Komisja Historii Sztuki PAU odbyła w r. 1949
dwanaście posiedzeń naukowych, na których przedstawiono następujące rozprawy
i komunikaty:
20 I — Tadeusz Mańkowski, Marcello Bacciarelli.
24 II — Kazimierz Buczkowski, Ołtarzyk eglomise z Biecza w Mu-
zeum Narodowym w Krakowie.
Ks. Bolesław Przybyszewski, Zatarg Andrzeja Zebrzydowskiego, kanonika
(potem biskupa) krakowskiego z muratorami włoskimi.
17 III — Anna Bocheńska, Bernardinus de Gianottis.
Zbigniew Bocheński, Obraz Przemienienia Pańskiego ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie.
Karol Estreicher, Czeski obraz z końca w. XIV w Muzeum Diecezjal-
nym w Sandomierzu.
Ks. Tadeusz Kruszyński, Znaczenie wyobrażeń na Michała Stacho-
wicza katafalku dla Kościuszki.
7 IV — Tadeusz Mańkowski, Daniel Schultz, nadworny malarz
królów polskich z drugiej połowy w. XVII.
Tadeusz Mańkows'ki, Józef Antom Dombrowski, malarz krakowski
drugiej połowy w. XVIII.
Karol Estreicher, Stosunki Eisena z Polską.
21 IV — Mieczysław Choynowski, Elementy teorii zjawisk arty-
stycznych.
12 V — Witold Kieszkowski, Renesansowe lapidarium w Arkadii.
19 V — Józef J a m r ó z, Kościół i klasztor dominikanów w Krakowie
w XII w. *
2 VI — Bożena Daszyńska, Stalle kościoła N. P. Marii w Krakowie na
tle współczesnej rzeźby i ich związek z rycinami.
Hanna Pieńkowska, Średniowieczne witraże dominikańskie w Kra-
kowie.
Stefan Swiszczowski, Nowe badania nad architekturą kościoła św.
Andrzeja w Krakowie.
9 VI — Marian Gumowski, Pieczęcie miast polskich z w. XIV i XV.
Zbigniew Bocheński, Dwa szyszaki węgierskie w zbiorach polskich
Ks. Bolesław Przybyszewski, Tryptyk bodzentyński i jego twórca.
20 X — Alfred Majewski, Zamek w Pieskowej Skale.
17 XI — Tadeusz Mańkowski, Portret Francesca de'Medici w Pań-
stwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu.
Stefan Swiszczowski, Kościół w Górach Wysokich koło Sandomierza.
15 XII — Maria Jarosławiecka-Gąsiorowska, Materiały
do ikonografii świeckiej na oprawach polskich w. XVI i XVII.
Tadeusz Przypkowski, Jan Marcin Weis, miedziorytnik strasburski
w. XVIII i jego prace dla Polaków.
Nadto na posiedzeniach Wydziału Filologicznego przedstawiono następujące
prace:
10 I — Władysław Tatarkiewicz, Warunki rozwoju sztuki polskiej
w w. XIX.
16 V — Wojsław Mole, Stanowisko Bałkanów w dziejach sztuki.
14 XI — Tadeusz Mańkowski, Jan III a malarstwo.
Komisja wydała książkę Józefa Dutkiewicza pt. Małopolska rzeźba średnio-
wiecza, str. 355. W przygotowaniu: Prace Komisji Historii Sztuki
t. X i indeks do Cracovia Artificum 1501—1550.
Przewodniczącym Komisji w r. 1949 był Feliks Kopera, zastępcą przewodni-
czącego Tadeusz Mańkowski, sekretarzem Adam Bochnak.
Zmarli: Władysław Semkowicz i Adam Kleczkowski.
Poznań, Komisja Historii Sztuki Pozn. To w. Przyj.
Nauk odbyła w r. 1949 jedenaście posiedzeń naukowych, na których przedstawiono
następujące rozprawy i komunikaty:
1 II — Helena Kasprzaków a, Rola środowiska w twórczości Wita
Stwosza.
loading ...