Zakład Architektury Polskiej i Historii Sztuki <Warschau> [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki i Kultury — 11.1949

Page: 400
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhsk1949/0420
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
400

Kronika

(3)

Uniwersytet Poznański
W r. 1948/9 magisterium uzyskała Michalina Kwiczalanka na podstawie rozpra-
wy: Twórczość rzeźbiarska Adama Swacha, laika zakonu franciszkanów w Poznaniu,
pocz. XVIII w.
Uniwersytet Warszawski
Magisterium z historii sztuki uzyskał Tadeusz Dobrzeniecki na podstawie roz-
prawy pt.: Stanisław Stosz. Doktorat filozofii — mgr Witold Kieszkowski na podstawie
rozprawy pt. Renesansowe lapidarium w Arkadii (ze studiów nad sztuką Jana Micha-
łowicza z Urzędowa). Nominację na profesora nadzwyczajnego historii sztuki nowo-
czesnej i krytyki artystycznej uzyskał doc. dr Juliusz Starzyński.
Uniwersytet Wrocławski
W r. 1948/9 magisterium z historii sztuki uzyskał Tadeusz Cieński na podstawie
pracy: Zagadnienie wpływów w sztuce. Doktorat filozofii — mgr Jerzy Zanoziński
na podstawie rozprawy pt.: Kościół pocysterski w Rudzie i jego związki z architekturą
cysterską w Małopolsce i na Śląsku. Dr Zbigniew Hornung habilitował się z historii
sztuki na podstawie rozprawy pt.: Antoni Osiński, najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski
XVIII stulecia.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Na Wydziale Architektury przyjęto jako rozprawy doktorskie następujące prace
z zakresu historii sztuki: mgr inż. arch. Antoni Karczewski: Teoria konserwacji zabyt-
ków, oraz mgr inż. arch. Stefan Świszczowski: Gródek krakowski i mury miejskie
między Gródkiem a Wawelem.
Politechnika Warszawska
Na Wydziale Architektury doktorat nauk technicznych z zakresu historii archi-
tektury uzyskali: mgr inż. arch. Bohdan Guerquin na podstawie rozprawy: Zamek
w Jazłowcu, z zakresu zaś urbanistyki historycznej mgr inż. arch. Wacław Ostrowski
na podstawie rozprawy pt. Świetna karta z dziejów planowania przestrzennego w Pol-
sce 1815—1830 (o miastach przemysłowych okręgu łódzkiego).
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Profesorem nadzwyczajnym historii i tborii sztuki został mianowany mgr Zdzi-
sław Kępiński.
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.
Profesorem nadzwyczajnym historii i teorii sztuki został mianowany dr Józef
Dutkiewicz.

NOTATKI NAUKOWE.
SPUŚCIZNA JANA JERZEGO PLERSCHA
Prof. Z. Batowski w pracy o pomniku Tarły w kościele Jezuickim w Warszawie
i jego twórcy (Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1933' r. 3—6)
wzmiankuje, że w inwentarzu mienia pozostałego po żonie Jana Bogumiła Plerscha
malarza wymieniono trochę przedmiotów mogących być pozostałością pracowni ojca
jego Jana Jerzego Plerscha. Inwentarz ten oblatowany w aktach radzieckich Starej
Warszawy Nr 327 r. 559, 684—691 — spisany 17. XI. 1786 r. ocalał, a ponieważ zawiera
interesujące szczegóły w obrazach rzeźbach i znacznym zbiorze miedziorytów — za-
sługuje na opublikowanie. Zaznaczyć jednak trzeba, iż nieruchomości te stanowiły
jego własność, a nie żony Konstancji z Hardouin'ow—a ujawnienie majętności ogólnej
jego żony (o czym zaświadczą stroje kobiece) nastąpiło tylko dla rozrachunku z jej
rodziną.
loading ...