Bredius, Abraham [Oth.]
Künstlerinventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (Band 6) — Haag, 1919

Page: 2239
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1919bd6/0395
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
YAN ORSHAVEN.

2239

WeeseM& et//e & voors^. t?M&oee/e/ /tttt/srete/ c/eee/ereM, jM.:eee/eM ,
^c/tt/c/ert/'eM, con.s/ en& etttc/ere ^evo/t/e vo-H e/e scA/Merg AeMJecercA
-M^cAze/ (7<?rp eeze/e ZnMfe?M CMoe/ter, 0M(Ze c/eerccepefs ,
vc/(/eMe/e e/e ceeMZe m &e/e eewMc J/odd /aceTMew e/ees//weer/ /er
.scHMMe vee^ eZWeAo?ee?e/*/ e/re/e e??e/e /.se.s/ecA ^M/e/ots ??ee/e/?fe'e)e .$/Hver.?
(/?. 363 : 19 st.) vetn Jd go*oo/ett uZcee?%s /g/eecA.

J/e.$cA/eMeM (GuthHben):
i/? vcm eett CMs/Mt^&rt'e^ (Hypothek) c/p J /we? „e/e e/r/e
vree?Me/e//??e/e)?" Zw e/e I/bop.s/reeee/ ^roo/./ J7c/.—
Cottt/?/ vem Jem C/etes^, /necAe?ecoeper, 0!?e?" ee%
co??/ree/ep/se/.,, 7;—
Jetco& T/??eee?e /o/ H/eeere/we/e??. e/e&e/ per res/e vee?e
sc/J/e/eWe.„ 1//-'—
J?*et??so/s He/rtetetts^ e/e&e/ vny/ setecAe e/et/ e/e voor-
??oeme/e (Orsbaven) J/ems Jctm*e)?s Ft/ltett ^otte Aee//
/eere?? /e/cAeneM.„ -?.'—
ine/e H/e/erse/^, ^e/rott/ Ae&5ene/e C/eees Conte/t's^,
&ee?JeacAer, e/e&e/ vtey/ g'e/t/cAe setecAe.„ o.*—
JeewteAenGover/scZCTHecZMtoe, vc?Mee?3COH/rct/e,2//seZ. „ ^.*—

He///scAM/e/e2t (Schulden):

. . . cten Jetco& Cortte/t's^, scAr//?ttce?*cAer rcm /p's/e??
e?te/e ^etttee/ett.
J/et?ts JJeyer (Mnler) co??tp/ vet?t scAt/e/ert/'e jper
res/e ?tocA.
.EeM &etAAer vettt G*ooe/.
JZtt/s/MtMr, ee?t Aet// Jetetr.
Voor ee?t ttttts^tte/.

De brotttcer „e/e e/rte rmt/e??", ZAer ....
He?t e/e ct^yettettttett vettt e/es voor?t.* JMCtts vet?t
Ors/tctueM's ?noee/er, ret?t /^ette /tt/ Jttcets ^ecoc/t/ /tee//
/?t/ s/er^/tMt/'.s vct% ^ytt ntoee/er.
Hoor ee% /etecAett /t/yAett.

Jd.-—
d.*—
loading ...