Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: I
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0005
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BULLETIN

VAN DEN NEDERLANDSCHEN
OUDHEIDKUNDIGEN BOND.

-TWEEDE-
SERIE.
MRT. 1911.

INHOUD: Ledenlijst. - Officieele

- Mededeelingen. — Dr.

H. J. de Dompierre de Chaufepié, in
Memoriam, door D. F. Scheurleer. —
Ontleeningen, door N. Beets. — Bour-
gondische deviezen, door S. Muller Fz.
Nog eens orgelbouw en oude orgels,
door J. W. Enschedé. — Een valsche
Dou, door W. Martin. — Aanwinsten
voor het Nederlandsch Museum voor
Geschiedenis en Kunst in 1910, door
M. van Notten. — De schilderijen van
Frans Hals in het Stedelijk Museum
te Haarlem. — De algemeene Bonds-
vergadering te Utrecht, door H. E.v. G.—
Verslagen en Vereenigingen. — Korte
Berichten.

- VIERDE •
JAARGANG.

- No. 1. -

Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond verschijnt op
onbepaalde tijden, in nummers van één tot drie vel. Zes nummers vormen een
deel. De prijs per deel bedraagt f4.— De leden van den Bond en de corres-
pondenten ontvangen het Bulletin gratis. Stukken voorde redactie te zenden
aan: Mr. N. Beets, Nic. Maesstr. 105, Amsterdam, voorzitter, Prof. Dr. W.
Martin, Emmastraat 26, 's Gravenhage, Prof. Dr. W. Vogelsang, Adm. v.
Gendtstr. 35, Utrecht, of Dr. H. E. v. Gelder, Corn. Jolstraat 32, Scheveningen.

UITGEVER: S. C. VAN DOESBURGH, LEIDEN.
loading ...