Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 325
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0336
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KORTE BERICHTEN.

Nieuwe kerk te Amsterdam. — In October 1.1. is begonnen met de restauratie van
den westelijken gevel, die volgens de plannen van den architekt C. B. Posthumus Meyjes
herbouwd zal worden naar den oorspronkelijken vorm, zooals die op oude schilderijen
en gravures wordt aangetroffen. Het minder fraaie quasi-gothiek bouwsel van 1845 zal
hierbij verdwijnen. -

Herstelling der Groote- of St. Eusebiuskerk te Arnhem. — De herstellingswerken
over het jaar 1911 omvatten de laatste westelijke travées van den zuidelijken zijbeuk met
de daaraan verbonden beeren, pynakels, luchtboog en ballustraden, geheel in aansluiting
en in vorm en karakter overeenkomstig met die, welke in de twee voorgaande jaren
werden uitgevoerd.

Daarmede is men genaderd tot het einde der tweede periode, die in 1903 is
begonnen en die het zuidelijk transept, het inwendige van het middenschip en den
zuidelijken zijbeuk omvat. --

Berckepoort te Dordrecht. — In de gemeenteraadszitting van 18 December 1.1. werd
overeenkomstig het advies van B. en Ws. besloten om niet tot afbraak van de Bercke-
poort over te gaan en om te trachten, eene rijkssubsidie te verkrijgen voor de restauratie
van dit gebouw. -

O. L. Vrouwekerk te Dordrecht. — De herstellingswerken omvatten in 1911 het
herstel der kapgebinten der kruisgangen met het aanbrengen van nieuwe daken, goten
en zolderramen, het herstel der bouwvallige gewelven, muren, contreforten en kroonlijsten,
waaronder de romaansche kroonlijst van het westelijk transept. Verder werden de metsel-
raamtraceeringen hersteld. -

Waag te Enkhuizen. — De restauratiewerken, die in hoofdzaak de inwendige inrichting
van de Chirurgijnskamer betroffen, zijn geëindigd. Men hoopt in het gebouw een oud-
heidkamer in te richten. -

Herstelling der Groote of St. Janskerk te Gouda. — Nu de daken van het noord-
westelijk gedeelte der kerk geheel weder in goeden staat zijn gebracht, kwamen in 1911
de daken van het middenschip van den toren tot aan het kruis aan de beurt van
herstelling, aangezien de pijlers, bogen en muren van dat gedeelte reeds in solieden
toestand verkeeren.

Daarbij zijn bij de vensters in de noordelijke middenschipmuren in plaats van de
houten stijlen steenen tusschenstijlen aangebracht.

Het Proostenhuis te Hoorn. — De herstellingswerken aan dit gebouw (thans het
Westfriesch-Museum) zijn geëindigd. De voorgevel is geheel opnieuw opgetrokken, waarbij
de Namensche steen door hardsteen is vervangen. Ook het beeldhouwwerk is vernieuwd.

325
loading ...