Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 329
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0340
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimileV

o □ □ o ^

^ □ □ □ □ V


k

K\c1

Ü

cn

u

o

c1c

A

L
REGISTER.

« « ^

Aanwinsten van het Museum te Alkmaar, 42;
van het Museum der vereeniging »Flehite« te
Amersfoort, over 1909, 316; van het Nederl.
Museum voor Geschiedenis en Kunst te Am-
sterdam, met afb., 20-26, 41, 207-209, 243-247;
van het Rijksmuseum, 41, 206—207, en van
’s Rijks Prentenkabinet, 207; van het Museum
van Oudheden te Assen, 48 ; van de verzameling
der vereeniging »Oud-Gorcum« te Gorinchem,
316—317 ; van het Mauritshuis te ’s-Gravenhage,
met afb., 185—187, 209; van het Kon. Kabinet
van munten, enz., 209—210; van het Museum
van Oudheden te Groningen, 46, 73—78, 317 ;
van het Friesch Museum te Leeuwarden, 211;
van het Stedelijk Museum te Leiden, 209; van
het Museum van Oudheden te Rotterdam,
108, 289-290.

Abbenbroek, Herstel der N.-H. kerk, 38.

Abcoude (Sweder van), Zijn zegel, 212, 327,

Adriaensz. (Claes), van Delft, 138.

Aelten (W. van), klokkengieter, 200.

Akers (Harry), 63.

Alkmaar, Verslag van het Archief Museum en
Bibliotheek, 42; Verbouwing van het stad-
huis, 108.

Amersfoort, Onoordeelkundige restauratie van
het St.-Pieters- en Blocklandtsgasthuis, 215—217;
Verslag van de vereeniging »Flehite« over
1909, 316.

Ammeroy (Cornelis), geelgieter, 202.

Amsterdam, Aanwinsten van het Nederl. Museum
voor Geschiedenis en Kunst, met afb., 20—26,
41, 207-209, 243-247; van het Rijksmuseum,
41, 206—207; Afbraak van de R.-K. kerk »’t
Boompje«, 44—45; Aanwinsten van ’s Rijks
Prentenkabinet, 207 ; Restauratie van den weste-
lijken gevel der Nieuwe kerk, 325.

Anderen, Vuursteenen beitel gevonden, 48.

Ankersmit (Hendrik Jan), 125.

Anthoniszoon (Adriaen), vestingbouwkundige,
116, 119.

Apeltoorn (Zweer van), 173.

Appingedam, Restauratie van het raadhuis, 45.

Arnhem, Het graf, de graftombe en het beeld
onder den baldakijn van hertog Karei van
Egmond in de St.-Eusebiuskerk, met afb.,
223—234; Restauratie van de Groote kerk,
263, 325; Verslag van de Commissie tot ver-
zekering eener goede bewaring van gedenk-
stukken van geschiedenis en kunst over 1910,285.

Asch (Willem van), Zijn grafmonument, 109, 173.

Bacon (Nicholas), Tombe voor — en zijne vrouw
Anne Butts, door Hendrik [Bernard?] Jansen, 60.

Bacon (Philippa), Haar grafteeken, door Nicholas
Stone, 59.

Baen (J. de), Groep van bewindhebbers der
Kamer Floorn van de O. I. C., 326.

Baexen (Johanna van), 173.

Balthasar (Jurjen), klokkengieter, 221.

Bassano (Jacopo), De roof van Proserpina,
teekening door Jacob Pijnas of —, met afb.,
183-185.

Bassen (Barthold van), schilder en bouwmeester,
met afb., 234—240.

Basterts (Otto), burgemeester van Deventer, 170.

Batenburg (Maria van), Grafzerk van Adolph
van Gelder en zijne vrouw —, 140.

Bedford (Luce, gravin van), 58.

Beeck (Van der), Geslachtswapen, 160.

Beeck (Johan van der), 151.

Beelaerts (Gerard), Zijn portret in ets, door
LI. C. Brechtel, met afb., 79.

Beelaerts (W. A.), Hans Coenraad Brechtel, met
afb., 78—81; De grafheuvels op de Doorwerth-
sche heide, 240—243.

Beeldhouwwerk, Kraagsteenen in het kasteel
Duurstede, 16; Borstbeeld eener heilige vrouw,
Bespotting van Christus, Kruisdraging en Kruis-
afneming, met afb., 24—26; Kapiteelen in een
keldergewelf te Leiden, 39; Grafzerken te Rhoon
en te Voorburg, 40; Koperen borstbeeldjes en

329
loading ...