Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 196
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0207
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
OVER DE KERK DER NED. HERV. GEMEENTE TE IJSELSTEIN.

Het was in den avond van den lOden Augustus dat een zware ramp de kerk der
Ned. Herv. gemeente en den gemeente-toren te IJselstein trof.

Bij den brand eener aan de oostzijde der kerk staande fabriek werden vonken
door de galmgaten van den toren geworpen, waardoor het houtwerk vuur vatte en nadat

de toren zijn vuur aan de kerk
had medegedeeld brandde binnen
korten tijd het inwendige uit, zoodat
niets dan de opgaande muren be-
houden bleven.

De kerk, in 1309 aan den
H. Nicolaas toegewijd en in 1398
tot een Kapittelkerk verheven, werd
in 1417 hoogstwaarschijnlijk bij
den brand der stad verwoest. Zij
werd daarna weer opgebouwd, doch
verschillende deelen wijzen er op,
dat in het begin der 16de eeuw
nog gearbeid werd.

De toren, waarschijnlijk dag-
teekenende van na den stadsbrand
van 1417, is in de 16de eeuw
omkleed ; hij heeft toen zijn vroeg-
renaissance motieven gekregen en
twee in den toren gemetselde
steenen met de jaartallen 1567 en
1599 wijzen hierop.

De kerk bestaat uit een schip
met zijbeuken, een transept, een
koor met omgang, een sacristy en
een zuidportaal. De aan de west-
zijde grenzende toren staat niet in
de aslijn der kerk, doch is gelegen
in de as van de bogenrij, die schip en zuidbeuk van elkander scheidt. Van baksteen met
tuflagen opgetrokken, doch in 1890 ten deele gepleisterd, was de kerk — met uitzondering
van de sacristy en het portaal — van een houten tongewelf voorzien; de hooge licht-
vensters in den kooromgang waren oorzaak, dat het gewelf daar ter plaatste op een
eigenaardige wijze zijn oplossing moest vinden.

Door de geheele kerk trof men moerbinten met sleutelstukken aan, die door

Toren van uit het Zuid-oosten.

196
loading ...