Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: VII
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
n INHOUDSOPGAVE. D

^ ^

Bladz.

Ledenlijst. 1

Officieele berichten.178

Jaarverslag van den Bond.,.7, 302

Algemeene bondsvergadering te Utrecht.29

Algemeene vergadering te Deventer.175

Monumentenzorg en museumbeheer in de staatsbegrooting voor 1912.262

Het «Voorloopig Verslag” over monumentenzorg en museumbeheer.266

Monumentenzorg en museumbeheer in de memorie van antwoord.300

Aanwinsten voor het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, door

M. van Notten.20

Aanwinsten Nederl. Museum voor Geschiedenis en Kunst, door N. Beets .... 243

Aanwinsten van het Mauritshuis, door W. Martin.185

De Haagsche museumquestie, door H. E. van Gelder.247

Andere musea. 48, 218, 326

De schilderijen van Frans Hals in het Stedelijk museum te Haarlem.27

Verslagen en vereenigingen. 35, 205, 285, 316

Het Koningshuis te Rhenen, door S. Muller Fz.66

De twaalfde eeuwsche vondst te Groningen, door J. A. Feith.73

Verslag der commissie van advies betreffende de herstelling van het kasteel »Doorwerth” 81

Hollandsche monumenten in Britsch-Indië, door J. C. Overvoorde.105

Mededeelingen over de monumenten van Deventer, door F. A. Hoefer.111

De apostel- en heiligenbeelden in de voormalige kapel van Sinte Agatha te Delft,

door A. F. Gips.188

Over de kerk der Ned. Herv. gemeente te IJselstein, door Ad. Mulder.196

Het roode paard en zijn maker (Enkhuizen), door A. W. Weissman . 201

Het graf, de graftombe en het beeld onder den baldakijn van hertog Karei van

Egmond in de St. Eusebius of Groote kerk te Arnhem IV, door H. Portheine Jr. 223
Iets over Barthold van Bassen, ook als bouwmeester van het Koningshuis te Rhenen,

door H. E. van Gelder.234

VII
loading ...