Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: h
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0012
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
het Raadhuis, de Oosterkerk, de Noorderkerk, het sint Jans-gasthuis, het sint Pietershof,
de Weesinrichting, de Hoofdtoren, de Waag en het Museum.

Tijdens den rondgang zal gelegenheid gegeven worden tot een eenvoudige koffietafel
in het lokaal boven de Waag a ƒ 1.25 per persoon.

Gemeenschappelijke maaltijd te 6 uur in het Hotel »de Doelen” a ƒ 3.— per
persoon, (zonder wijn). Na afloop hiervan concert in de Sociëteit, welke gedurende de
Bondsdagen voor de bezoekers en bezoeksters is opengesteld.

ZONDAG 9 JULI.

10.30 uur. Rijtoer naar Enkhuizen door de belangrijke »Streek”. Onderweg bezichtiging
van eene boerderij.

Eenvoudige koffietafel te Enkhuizen. Bezichtiging van de stad onder deskundige
leiding (Drommedaris, Stadhuis, Chirurgijnskamer in het Waaggebouw, Zuiderkerk,
Westerkerk, enz.) Door de Ver. tot bev. v. h. Vreemdelingenverkeer zal aan de bezoekers
gelegenheid gegeven worden om een bezoek te brengen aan de in voorbereiding zijnde
tentoonstelling in den Drommedaris.

Terugtocht naar Hoorn per rijtuig of per spoor.

Bondsleden, correspondeerende leden en leden van aangesloten vereenigingen, die
aan de koffietafel te Hoorn, het diner aldaar, den rijtocht naar Enkhuizen of het koffiemaal
aldaar wenschen deel te nemen, worden verzocht hiervan schriftelijk kennis te geven aan
den Heer P. Messchaert, Breed te Hoorn, vóór of op Dinsdag 4 Juli a.s.

Met het oog op het beschikbaar aantal rijtuigen, kan alleen plaats verzekerd worden
bij tijdige aanmelding.

Voor logies te Hoorn worden aanbevolen:

Hotel »de Doelen”, logies en ontbijt ƒ 2.—, diner ƒ2.—

Hotel »Park”, » » » .ƒ2.—, » ƒ 2.— en ƒ 2.50 met Va fl. wijn.

Hotel »Bellevue”, » » » ƒ 2.—, » ƒ 1.50

Hotel »de Roskam” » » » f 2.—, » ƒ 1.75

Met het oog op de beperkte hotelruimte wordt aanbevolen om tijdig logies te
bestellen. Men wende zich hiertoe tot den Heer P. Messchaert, Breed te Hoorn. Bij
tijdige aanmelding wordt voor logies gezorgd.
loading ...