Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 129
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0141
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Hoorn. — Te Hoorn zal van 9 tot 19 Juni a.s. eene tentoonstelling gehouden
worden van Huisvlijt en van West-Friesche kleederdrachten. Naar wij vernemen heeft
de commissie aldaar in het bijzonder werk gemaakt van het zoo volledig mogelijk bijeenbrengen
der verschillende typen der steeds zeldzamer wordende oude kleederdrachten.

Vragen.

De Vereeniging Het Schultehuis, te Meppel, die er in slaagde het fraaie 16de eeuwsche
gebouw genaamd Het Schultehuis te Wouwperveen aan te koopen en voor sloopershanden
te bewaren, verkeert in de noodzakelijkheid hare plannen tot behoud van dit gebouw te
laten varen, indien er niet in geslaagd wordt een Hypotheekhouder te vinden, die genegen
is ƒ 4000.— voor billijke rente te verstrekken.

Door het niet verstrekken van Regeeringssubsidie voor de restauratie, hebben de
Hypotheekgevers zich teruggetrokken! De commissie ziet geen kans geld hiervoor te
krijgen — de zaak loopt spaak en er zal gelikwideerd moeten worden, met het gevolg
dat het gebouw nog onder sloopershanden zal verdwijnen.

Wie helpt aan dit betrekkelijk geringe bedrag? De rente wordt gaarne gegarandeerd.

Namens de Vereeniging:

R. Houwink, Hzn., Voorzitter.

Zuideinde 98, Meppel.

Gaarne bevelen wij dit verzoek in de welwillende overweging aan bij onze leden.
Het gebouw zoowel als de Vereeniging verdienen aller medewerking. Red.

Kan iemand mij ook iets mededeelen omtrent Michael Burgerhuys ? Deze goot
een klok welke zich te Edinburg in Schotland bevindt en de volgende inscriptie draagt:
Soli . Deo . Gloria . Michael . Burgerhuys.

Me . Fecit . Anno . 1632.

God . Blis . The . Hamermene . Patrons . Of.

The . Magdalene . Chapel.

Bij voorbaat zeer mijn dank

M. P. ROOSEBOOM.

Algemeene Vergadering.

De Algemeene Vergadering van den Bond zal dit jaar te Hoorn
gehouden worden op Vrijdagavond 7 Juli a. s.

De besprekingen zullen, zoo noodig, worden voortgezet op
Zaterdag 8 Juli, waarna onder leiding van de Commissie van ontvangst

129
loading ...