Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 266
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0278
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HERSTELLING GEVEL VAN HET HUIS »DE ARK” TE OUDEWATER.

Hoewel door tijdsomstandigheden en overlijden van den eigenaar aanmerkelijk
vertraagd, is de herstelling van den gevel van »de Ark” te Oudewater dezer dagen
gereed gekomen.

Het oorspronkelijk plan, beneden weder een woning te maken, moest opgegeven
worden, daar de nieuwe eigenaar als eisch stelde, dat beneden een winkel zou komen.

Gepoogd is toen, door het uitstalraam onderverdeeld te
houden, beter in schaal van den ouden gevel te blijven
en door, waar maar mogelijk, de oude vormen te hand-
haven zonder echter de eischen van eene uitstalling geweld
aan te doen, toch een harmonisch geheel te verkrijgen.

Op de zandsteenen overgangstukken der onderpui-
penanten staat het jaartal van herstelling vermeld, zoodat
er nooit twijfel kan bestaan aan de dagteekening van
herstelling.

Voor de herstelling van den bovengevel en de geheel
nieuwe onderpui is gebruik gemaakt van gelen en rooden
handvorm Rijnsteen van kleur gelijk aan het bestaande.

De kozijnen zijn niet weder van eikenhout doch van
grenenhout, geel geschilderd, gemaakt moeten worden.

Luiken en deur zijn echter weder van blank eiken
geworden.

De merkwaardige eiken binnenluikjes met a jour
onderpaneelen konden behouden blijven, doch moesten van
nieuw glas in lood worden voorzien.

De vernieuwing der trapgevelafdekkingen en van
enkele cordonlijsten is van Oberkirchner zandsteen.

Plint en neuten van hardsteen. Stoep van hardsteen-
tegels tusschen rollaag van Rijnklinker.

De herstelling is met zorg uitgevoerd door de
firma H. Berkhof en Zoon te Oudewater en is tot stand
gekomen dank zij bijdragen van Rijk, Provincie, Gemeente,
Zuid-Hollandsche Archeol. Commissie en vele belangstellenden met Jhr. B. W. F. van
Riemsdijk en wijlen Jhr. Mr. Victor de Stuers aan het hoofd.

Door bijzondere omstandigheden kan het benedengedeelte de eerste maanden
nog niet aan zijn winkelbestemming beantwoorden.

Amsterdam, Juli 1916. J. P. L. PETRI.

266
loading ...