Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 57
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0069
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
tijd, zooals het huis aan de Leuvehaven tusschen Swijmensteeg en Jan Slijpensteeg en dat aan
de Hoogstraat hoek Wjasboomsteeg, verdwenen typen uit de 17de eeuw, zooals het huis met
de zeepaarden aan de Geldersche kade, en buitenverblijven uit het einde der 18de eeuw,
als Vredesteyn, eene zeer belangrijke serie afbeeldingen vindt van de verdwenen openbare
gebouwen en poorten. Voor de samenwerking van de Heeren Wiersum en Van Gils
ligt hier ook nog een uitgebreid en dankbaar veld van studie, waarnaast ook reeds eene
uitgave van reproducties naar eene keuze uit de fraaie teekeningen van het archief een
aanwinst zoude vormen voor de studie der oude bouwkunst.

De geachte schrijvers zullen mij wellicht toevoegen, waartoe al die bespreking van
hetgeen nog geleverd zoude kunnen worden, en niet geheel ten onrechte. Het is tegenwoordig
echter een zoo zeldzaam verschijnsel, dat het Gemeentebestuur medewerkt om eene uitgave
als de hier besproken mogelijk te maken, dat wij niet kunnen nalaten bij de bespreking
van het reeds gegevene de hoop uit te spreken, dat zij mogen voortgaan in deze richting
en daarbij den steun mogen blijven vinden van het Gemeentebestuur. Mogen zij hierin
eene erkenning zien voor wat ons reeds door dit boek geboden wordt. Dankbaar voor
het gebodene, zien wij met verlangen uit naar wat ons door de schrijvers op dit gebied
nog nader zal geschonken worden.

J. C. OVERVOORDE.

KORTE MEDEDEELINGEN.

Verslagen.

Verslag van het Gemeente-Museum te ’s-Gravenhage over 1914. — Voor de ver-
zameling oude kunst mocht het Museum 18 familieportretten in bruikleen ontvangen van
A. Baron van Aerssen Beyeren. De voorgestelde personen behooren tot de geslachten
Van Schaghen-Beyeren en Van Aerssen. Onder deze schilderstukken munten in het bij-
zonder uit: de portretten van Johan van Schaghen-Beyeren en zijn vrouw Anna van
Assendelft door J. van Ravesteyn, voorts Albrecht van Schaghen Beyeren en zijn echt-
genoote Theod. van Wassenaer Duvenvoorde door M. van Miereveld; het portret van
Johan Baptist van Aerssen door G. van Honthorst en ten slotte twee meesterwerken van
den schilder Abraham de Vries, voorstellende Jacques van Aerssen, heer van Triangel en
Johan van Aerssen, heer van Wernhout.

Voor de collectie moderne kunst werd door de Erven Mauve een niet geheel
voltooid, doch breed opgezet schilderij van A. Mauve voorstellende: Herder met schapen
in de sneeuw, in bruikleen afgestaan. Een belangstellende, die onbekend wenscht te blijven,
gaf het in warme, diepe kleuren geschilderde stuk «Grootmoeders Lieveling” van A. Neuhuys
in bruikleen. Voorts werd het «Gezicht op het dorp Nieuwkoop in den winter” door
G. J. Roermeester, ten geschenke ontvangen.

De afdeeling kunstnijverheid werd door schenking en aankoop belangrijk uitgebreid,
inzonderheid met verschillende voorwerpen van Haagsch porselein. Behalve eenige borden

57
loading ...