Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 110
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0122
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
afgebeeld, het bekende monogram van dezen schilder, hetwelk o.a. voorkomt op zijn stilleven
in het Rijksmuseum te Amsterdam, n°. 2034. Het is een stuk met zeer rijk koloriet en
een goed representief werk van dezen vrij zeldzamen Leidschen meester, waarvan ook
schilderijen voorkomen in enkele groote buitenlandsche musea. Daar hij slechts zelden
met zijn naam teekende, schuilen er waarchijnlijk nog eenige van zijne werken onder den
naam van zijnen vroeger meer bekenden leermeester J. Dz. de Heem, met wiens werk
het zijne veel verwantschap vertoont. J. C. OVERVOORDE.

VERLICHTING VAN EEN BINNENPLAATS.

Een van de vele bezwaren om
een ander huis te verkrijgen, nu ik
bij de verbreeding van de Vijzel-
straat uit het mijne verdreven werd,
was gelegen in de moeilijkheid een
plaats te vinden voor het groote
ruiterportret van Dirk Tulp door
Paulus Potter. Voor ik dus het
huis op den Amstel, waar wij thans
wonen, kocht, heb ik de maat ge-
nomen van het binnenplaatsje, om
de zekerheid te hebben, dat daarvan
een overdekt schilderijzaaltje zou te
maken zijn, nog juist breed genoeg
voor de schilderij, die met de lijst
3 meter meet. Een muurtje van ge-
wapend beton liet wederzijds een
handbreed voor de verplaatsing van
het groote doek.

Het heeft een oogenblik ge-
leken dat ik nog bedrogen uit zou
komen. Het huis kocht ik vrij van
servituten, maar de bouwverordening
had een servituut op de binnen-
plaats van mijn buurman gevestigd,
Ruiterportret van Dirk Tulp door Paulus Potter. dat mij het bouwen verbood. Door

de vriéndelijke inschikkelijkheid van
den Heer en Mevrouw Gunning echter konden wij een tijdelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders verkrijgen, die aan het doel beantwoordt.

Wanneer ik de lezers van het Bulletin hiermee bezighoud en plan en op-

110
loading ...