Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Seite: 35
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0045
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4. Anton (Andrej?)
Zallinger,
řoJc&tseú
ÆëAo
%o?no?'%é%ofyfó/a
Joxe/aCoKoredn,
1791, olej


Andrejovi Zallingerovi připisujeme s istými
výhradami aj dnes už značné přemalovaný
a kompozičně statickéjší obraz sv. Anny vyuču-
júcej Pannu Mariu z r. k. farského kostola v Šenkvi-
ciach. Pódia údajov, uvedených na kartuši
v nadstavci oltára, oltář pocháza z roku 1783,
z obdobia renovácie a výměny požiarom zničeného
vnútorného zariadenia kostola; pódia svědectva
kostolných účtov bližšie nemenovaný maliar

dostal za oltárny obraz 70 zlatých.Okrem
niektorých štýlových a typologických znakov
(postava sv. Joachima připomíná nielen Maulbert-
schove postavy, ale aj postavu Joachima z neskor-
šej rovnomennej kompozície Andrej a Zallingera,
a podobné je to aj pri postave Panny Marie),
ktoré sú dnes po značných neodborných restaurá-
torských zásahoch a premalbách^ ťažko identifi-
kovatelné, tuto našu hypotézu podporuje účast

35
loading ...