Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 49
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0059
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
vensku II (Bratislava 1968), registrujúci ďalšiu Zallin-
gerovu prácu v Predmieri, význam A. Zallingera pre
naše maliarstvo len podčiarkujú.
Pri terénnom výskume začiatkom r. 1969 som identi-
fikovala v šamorínskom kostole popři obraze sv. Anny
vyučujúcej P. Mariu, ktorý zistila už M. Malíková,
dalšie Zallingerove práce — oltárny obraz sv. Jána
Nepomuckého doplněný o oválné plátno v nadstavci
tohto oltára. Andrejovi Zallingerovi připisujem s istými

výhradami aj tamojší oltárny obraz sv. Jozefa.
Nález týchto práč Andreja Zallingera v šamorínskom
kostole, pochopitelné, len podporuje hypotézu o totož-
nosti ich autora s ,,Antonom Zallingerom" vystupujúcim
(1786) pri oceňovaní inventára uvedeného kostola.
Pokial ide o trnavské obrazy A. Zallingera, třeba
konstatovat, že — na rozdiel od udania M. Malíkovej
v c. d. — obidve plátna sú nielen signované, ale aj dato-
vané vročením 1798.Zoznam vyobrazení

1. Andrej Zallinger, Apoteózu avuféAo JudíaJuvu, oltárny
obraz na hlavnom oltáři kaplnky sv. Ladislava
v Primaciálnom paláci v Bratislavě. 1781. — Olej,
plátno, ca 409x208 cm. Značené vlavo dole: ,,And.
Zallinger 1781 Pinx." Foto Petrlík 1965.
2. Fragment signatury Andreja Zallingera z oltárneho
obrazu svátého Ladislava v kaplnke Primaciálneho
paláca v Bratislavě.
3. Andrej Zallinger, /SJuíú Annu Punnn Jfúrín,
oltárny obraz na hlavnom oltáři r.k. farského kostola
v Šenkviciach. 1783. — Olej, plátno, ca 200 x 400 cm.
Neznačené? Foto F. Hideg 1967.
4. Anton (Andrej?) Zallinger, Podo&ízeň &un.sA;o.šííuvníc-
íréňo Æoynoméiio yró/u Joze/u CoHoredu. 1791. — Olej,
plátno, 100x83 cm. Značené na rube plátna: ,,Ant.
Zallinger Pinx. 1791." V zbierkach Banského muzea
v Banskej Štiavnici — inv. č. 63. Foto F. Hideg 1967.
5. Andrej Zallinger, P?-;'ýí?nuníe upoáňJov, oltárny obraz
na pravom bočnom oltáři r.k. farského kostola
sv. Mikuláša v Trnave-stredná část. 1798. — Olej,
plátno, ca 200x380 cm. Značené vlavo dole: ,,And.
Zallinger Pinxit Anno 1798." Foto F. Hideg 1967

6. Andrej Zallinger, Pvňň/ Jun oltárny
obraz na 1'avom bočnom oltáři r.k. farského kostola
sv. Mikuláša v Trnavě. 1798. — Olej, plátno, ca
180x340 cm. Značené vpravo, na oblúku mosta:
,,Andrae: Zallinger Pinxit 1798." Foto F. Hideg 1967.
7. Andrej Zallinger, Pvuíý Jún AJpofnucG/, oltárny
obraz na 1'avom bočnom oltáři r.k. farského kostola
sv. Mikuláša v Trnavě — detail. Foto F. Hideg 1967.
8. Andrej Zallinger, Apo.JnA gvdtý Prňr u .srdp/ Puref,
obraz na menze oltára sv. Jána Nepomuckého v r.k.
farskom kostole sv. Mikuláša v Trnavě. Okolo roku
1798. — Olej, plátno, 62x49 cm. Neznačené. Foto
F. Hideg 1967.
9. Andrej Zallinger, Nrutú Annu vyučuje Punnn Jíúríu,
oltárny obraz. 1801. — Olej, plátno, 156 x 92. Značené
dole uprostřed: ,,And. Zallinger.1801." V zbier-
kach Mestskej galérie v Bratislavě — inv. č. 254.
Foto F. Hideg 1965.
10. Signatura Andreja Zallingera na oltárnom obraze
Svátá Anna vyučuje Pannu Máriu zo zbierok Mestskej
galérie v Bratislavě. Foto F. Hideg 1965.
11. Giovanni Battista Pittoni. Jíudonu go avdfýyn PeOwn

49
loading ...