Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 104
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0114
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

1. Andrej a. Jozef 8chrnuzer,
7?é^a, mediryt, 1736

tom na část bratislavské] mestskej panoramy
s vinicami, hradom, dómom a s inými dominanta-
mi. Ako Schmuzerovci zdórazňujú v signature
svojho listuj M. Bél im sedel modelom. Zobrazili
ho majestátné po sediačky pri stole takmer
v celom jeho telesnom zjave ako statného páť-
desiatnika. Správnost tejt-o vekovej charakteristiky
sa dá preverit a ověřit porovnáním dátumu
Bélovho narodenia s rokom vyj dénia jeho AofJřú
Pódia jedného súdobého opisubol Matěj Bél,
póvodom Detvan z Očovej, v mužnom veku
pevnej telesnej stavby, vyznačoval sa vysokým

intelektuálskym čelom, mal pretiahnutú, oválnu
tvář a orlí nos. Tomuto opisu dobré koresponduje
opísaný grahcký list, ktorý bol odvtedy mnohokrát
využívaný ako základná předloha víacerýmí gra-
hkmi a malíarmi, čo stáli před úlohou sprítomnit
podobu tohto nášho vynikajúceho rodákaJ
Druhým nateraz známým Bélovým hodnověr-
ným portrétom je podobizen od Jána Kupeckého
(1667 —1740), ktorá však nie je známa pódia
originálu — ten je nezvěstný — ale iba z kopie,
ktorú pódia Kupeckého povodiny zhotovil techni-
kou mezzotint.y nemecký grahk Ján Jakub Haid
(1704—1767). Tento grahcký list bol zaradený
do diela JhMer-sof Tuyc.s mid darcA
(7e7eAr77?eB AcAr7/757e77er, kt.oré vyšlo
roku 1771 v AugsburguJ Haidov list sa nachodí
vo viacerých československých zbierkachd
M. Bél je tu spodobený tesne níže pása. Trup je
situovaný tak, že zobrazený je svojím pravým
plecom poobrátený k divákovi. Hlava je podaná
en face s miernym vytočením doiava. Spodobený
drží v pravici brkové pero a v lavici rozovretú
knihu. Na hlavě má allonge parochňu, ktorá mu
siaha až po plecia. Siju mu zakrýva biely nákrčník
zaviazaný do uzla a plecia mu pokrývá volné
prehodený plást. V pozadí je poodhrnutá drapéria,
za ktoru sa črtá knižná polica s foliantmi. Obraz
nedává presnejšiu představu o veku spodobeného
muža — portrétovanému možno hádat azda okolo
štyridsaťpát rokov. Podobizen je kompozičně
uzavretá iluzívnym zobrazením obrazového rámu
s typickými barokovými prvkami, ktorý vo svojej
spodněj štvrtine vyděluje ozdobnu kartušu s erbom
a s legendou J Aj Haidova práca poslúžila v ne-
jednom případe za předlohu neskorších zobrazení
Mateja BélaJ"
Z jednej literárněj správy vieme, že Ján Jakub
Haid připravil okrem tohto listu rovnakou techni-
kou este jeho ďalšiu obměnu. Dr. Eduard Šafařík,
ktorý tento list pravděpodobně videi, ho však
nereprodukuje, ani ho zovrubnejšie neopisuje, iba
poznamenává, že ,,držanie těla a hlavy je trochu
změněné, možno pódia nějakého iného obrazu".
Aj legenda má byt na tomto liste celkom ináT
Bohužiai. tento list sa mi zatiai nepodařilo v našich
zbierkach zistiť a vidiet, a preto ním ani nemožem
vo svojej argumentácii operovat.
Napokon třeba ešte uviest, že popři uvedených
portrétoch možno ešte za Bélovho života vznikla
aj jeho tretia, připadne štvrtá podobizen, ktorej

104
loading ...