Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 151
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0165
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Renesančný kastieï v Senci, pohi'ad od severu. Foto F. Hideg

záhradnej fasády, bol přistávány až neskoršie;
jeho dveře bolí přeřazené dodatočne. Okna sú
rovnakej velkosti len na hlavněj fasádě; na južnej
a východnej straně sú i okienka malých rozmerov.
Na juznej straně nachádzame i povalové okienka,
přeřazené do atiky, vedúce celkom mimo střechu.
Portál domu je velmi jednoduchý, oblúkový.
Prosté kamenné články sú v ňom spájané hrnbými
spárami. Oblúk portálu dosadá na pátočné římsy,
zdobené dnes už značné otupeným diamantovým
rezom, ktorý nachádzame i na vrcholovom kle-
náku, plasticky vystupujúcom a vybiehajúcom
z oblúka nahor. Portál javí známky neskoršej
reštaurácie. Z po vodných článkov ostali zrejme
iba uvedené tri s diamantovým rezom, ako aj
zvyšky článkov v susedstve vrcholového klenáka.
Ostatné články sú menej zvětrané, hrubšie opraco-
vané a ich napoj enie na zvyšky po vodného

portálu z oboch stráň vrcholového klenáka je
zjavné.
Navonok posobí Turecký dom svojou blokovou
uzavretosfou, hmotnosťou a jednoduchostou svo-
jich foriem. Dojem až tažkopádnej statičnosti
oživuje rýchly rytmus oblúčikov atiky, dodávajúci
stavbě trocha dynamického vzruchu i malebnosti.
Ploché, plasticky neprepracované, omietnuté steny
malebnost ešte stupňujú. Napriek tomu, že
z umeleckej stránky Turecký dom nie je vynikajú-
cou stavbou, možno ho považovat za charakteris-
tickú architektonická pamiatku svojej doby i ob-
lasti svojho vzniku.
Iíedže archívny materiá), vztahuj úci sa priarno
na senecký kaštiel', chýba, pokúsme sa o datovanie
stavby najprv na zákiade tvarového rozboru.
Osamělou polohou, pravidelným pódorysom

151
loading ...