Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 48
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0244
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

.9
3. New Bauhaus, 1938, drobná plastika z rozličného
materiálu, přípravný kurz, foto: H. H. Smith
4. Institute of Design, 1967, nekonečný stlp z umelej
hmoty vyrobenej vo vákuu, přípravný kurz E. R.
Pearsona, foto: Pearson
5. New Bauhaus, 1938, světelná studia Nathana Bernera,
fotooddelenie (Light Workshop)
6. Institute of Design, 1960, mechanická kresba,
žiacka práca z přípravného kurzu E. R. Pearsona,
foto: Pearson
7. Institute of Design, 1956 — 7, fotomontáž, oddelenie
vizuálnej komunikácie (Visual Design) Richarda
Koppeho
8. School of Design, 1939, ,,Dowel Forrest", světelná
štúdia Nathana Bernera, fotooddelenie (Light Works-
hop)
9. Institute of Design, okolo 1957, experimentálně
využitie písmového znaku pri tvorbě plastického
tvaru, oddelenie Visual Design Richarda Koppeho
10. Institute of Design, 1953, štúdia dodecahedronu,
oddelenie Product Design, piaty semester, foto:
C. B. Reynoldsa, reprodukcia. so súhlasom Roberta
K. Adamsa
11. Institute of Design, 1954, štúdia k plánovanej stavbě
z priemyselných prostriedkov, oddelenie architek-
túry (Shelter Design), štvrtý ročník, učitel': Konrad
Wachsmann, reprodukcia so súhlasom Roberta K.
Adamsa
12. New Bauhaus, 1937, socha z oddelenia pod vedením
Archipenka, foto: Nathan Lerner
13. School of Design, 1941, dve stoličky podlá návrhu
Charlesa Niedringhausa, oddelenie Product Design
14. School of Design, 1939, ,,Eye and barbed wire",
fotografická štúdia Nathana Bernera, fotooddelenie
(Light Workshop)

19
3. New Bauhaus, 1938: ,,Handskulpturen''aus verschie-
denen Materialien. Vorkurs. Photo: H. H. Smith
4. Institute of Design, 1967 : Endlose Säule aus im Vaku-
um geformtem Kunststoff (Plastics). Lehrer: E. R. Pe-
arson. Photo: Pearson
5. New Bauhaus, 1938: Licht-Kasten-Studie von Nat-
han Lerner. Photoklasse (Light Workshop)
6. Institute of Design, 1960; Mechanische Zeichnung
aus dem Unterricht in der Basic Workshop (Vorkurs).
Lehrer: E. R. Pearson. Photo: Pearson
7. Institute of Design, 1956 — 7: Photomontage aus dem
Unterricht in der Abteilung Visuelle Kommunikation
Visual Design). Lehrer: Richard Koppe
8. School of Design, 1939: ,,Dowel Forest", Licht-
Kasten-Studie von Nathan Lerner. Aus dem Unter-
richt in der Photoklasse (Light Workshop)
9. Institute of Design, um 1957: Experimentelle Ver-
wendung einer Type auf einem plastischen Gebilde.
Abteilung Visual Design. Lehrer: Richard Koppe
10. Institute of Design, 1953: Studie über das rhombische
Dodecahedron. Abteilung Product, Design, fünftes
Semester. Photo: C. B. Renyolds. Wiedergabe mit
Erlaubnis von Robert K. Adams
11. Institute of Design, 1954: Studie zu einem Bauvor-
haben mit industriellen Mitteln. Aus der Architek-
tur-Abteilung (Shleter Design), viertes Studienjahr.
Lehrer: Konrad Wachsmann. Photo-Wiedergabe
mir Erlaubnis von Robert K. Adams
12. New Bauhaus. 1937: Skulptur aus dem Unterricht
von Archipenko. Photo: Nathan Lerner
13. School of Design, 1941: Zwei Stühle nach Entwürfen
von Charles Niedrighaus. Abteilung Product Design
14. School of Desing, 1939: ,,Eye and barbed wire",
photograßsche Studie von Nathan Lerner. Aus den
Arbeiten der Photoklaasse (Light Workshop)

48
loading ...