Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 72
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0268
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
bolicky nahradzovali formu, například podstavec,
na ktorom sa mal tovar vystavit. V celodennej
škole bolo komponovanie s abstraktnými formami
samostatným predmetom. Táto kompozičná me-
toda slúžila na to, aby sa žiaci navykli pracovat
s formami, farbami, plochami a s priestorom ako
s nezávislými kompozičnými prvkami. Tým,
pravda, nechcem povedaf. že sme vynašli ab-
strakciu, veď kubisti už dávno používali koláž,
výstřižky, a mená ako Kupka, Moholy-Nagy,
Kandinský, Mondrian a další bolí už vtedy světo-
známě. Ak si predsa dovolím tvrdit, že sme bolí
novátormi, tak hádám v tom zmysle, že sme tieto
čisto umělecké výrazy přepracovali a začali použí-
vat ako pedagogické pomocky.
Najkrajšie spomienky na školu mám z obdobia,
keď som mohol na šest mesiacov prevziať po
Fullovi, ktorý mal polročnú dovolenku, oddelenie
hgurálneho kreslenia. Konečne som niečo robil
s nadšením, práca mi posk^Tovala radost. Potěšil
ma najma záujem žiakov, ktorých počet sa kaž-
dým týždňom zváčšoval. Predmet hgurálneho
kreslenia bol sice povinný pre všetkých žiakov,
všeobecne však bolo známe, že návštěva v tomto
odděleni nebola dobrá. Napodiv som čoskoro
nevedel, kam žiakov posadit, ich neobyčajný
příliv som takmer ani nezvládol. Ostalo mi len
málo času na korektury a ešte menej na rozhovory
so žiakmi. Nehovořím o tomto preto, že by som
chcel azda kritizovat Fullu; dodnes ho pokládám
za velkého umelca a najindividuálnejšieho a naj-

1'udovejšieho medzi slovenskými maliarmi. Ak som
sa tak pochvalné vyslovil o svojich úspechoch
v oddělení hgurálneho kreslenia, musím zasa při-
znat, že som po Galandovi a neskoršie Fullovi
převzal aj triedu pre děti, a tu som nemal nijaký
úspěch. Nedokázal som ich viest, nenašiel som
s dětmi spoločnu reč. Práca tu ochabla, lebo chýbal
Fullov povzbudzujúci vplyv. Fullov zmysel pre
dětský výtvarný přejav, jeho známy vztah k 1'udo-
vej slovesnosti, například k národným rozpráv-
kám a bájkam, to všetko děti vycítili, preto sa
mu s hravostou dařilo tam, kde som zasa ja nebol
úspěšný.
Dovolte mi teraz zakončit moje spomienky
trochu žartovne. Je známe, že reklama je azda
najdóležitejšou zložkou amerických televíznych
programov. Okrem iných hriern propaguje aj
firma Rheingold svoje pivo. Reklama ukazuje
zakaždým inú spoločnosť istej národnosti, ktorá
sa zabáva, spieva a, samozřejmé, popíja pivo hrmy
Rheingold. Zabávajúcu sa spoločnost komentuje
hlas a poznamenává, že ,,musi byt nějaký dovod,
keď v New Yorku, kde žije viac Čechoslovákův
ako například v Plzni, aj oni pijú Rheingold". Ak
si Vydra povyberal medzi stovkami umelcov právě
Fullu, Galandu, mňa a iných, musel mat k tomu
nejakú příčinu a dovod, prečo sa tak rozhodol.
Azda nie som daleko od pravdy, keď tvrdím, že
sme bolí prví z tých, čo hlásali princip moderného
umenia a intelektu na Slovensku. ,,Predsa sme
museli niečo robit správné."

Anmerkungen zur Entwicklung der Kunstgewerbeschule in den Jahren 1928—1938
Vydra war meines Erachtens nach ein sehr begabter Pädagoge und Organisator. Es zeichnete sich durch die
besondere Fähigkeit aus, begabte künstlerisch-pädagogische Kräfte zu fördern. Es ging ihm vorallem um die
Gründung einer Institution, welche vorzügliche Lehrlinge erfassen und ihre Begabung weiter fördern sollte. Aus
diesem Grunde hatte die Kunstgewerbeschule parallele Abteilungen zur Lehrlingsschule. Auch die Abteilung für
Auslagsarrangeure, die von mir gegründet wurde, hatte eine paralelle Klasse in der Lehrlingsschule. Doch letzten
Endes schwebte Vydra eine ähnliche Schule wie die des Bauhauses vor, eine Kunstgewerbeschule in der Slowakei
mit internationalen Aspekten.
Anfangs war ich bestrebt, die Schule mit irgend einer Theorie, welche die Grundlage für den Unterricht an meiner
Abteilung bilden sollte, zu bereichern. Die Wirklichkeit sah aber so aus, dass die meisten Abteilungsleiter keine
Spezialausbildung in den einzelnen Handwerksfächern besassen. Dieser Mangel wurde jedoch nicht als Nachteil
gewertet, denn jede Abteilung hatte ausser seinen Leiter auch einen Fachlehrer, der aus der Praxis kam. Meine
Abteilung hatte den Nachteil, dass sie keinen erfahrenen Praktiker hatte.
In dieser Zeit gab es schon in allen grösseren Kulturzentren der Republik gutfundierte Kunstgewerbeschulen.
Vydra jedoch, bemühte sich um etwas Neues. So kam er auf die Idee, Abteilungen für Fotografie und Filmkunst
zu gründen. Es sei hier bemerkt, dass in der USA, also im Staat mit einer hochentwickelten Filmindustrie, erst
heute allmählich an einigen Universitäten Film-Sektionen entstehen.

72
loading ...