Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 149
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0345
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
literatura. Katedru, ako aj knižnicu neskór viedol
prof. Volavka spolu so svojou manželkou dr. Zden-
kou Volavkovou-Skořepovou (prichádza do Bra-
tislavy roku 1958).
Nie je možné v tomto improvizovanom příspěvku
vyčerpat všetko, poukazujem preto na názory
prof. Volavku na VŠVU a jej vztahy k Bauhausu,
ktoré viackrát publikoval pri niekol'kych príleži-
tostiach. Napr. roku 1959 pri desatročnom výročí
vzniku VŠVU alebo vo Výt varné j práci roku 1962
— pri 30. výročí zatvorenia Bauhausu — píše
článok Bauhaus a dnešok. Jeho najváčší význam
ako modernej školy vidi v tom, že vedie študenta
k širokému vzdelaniu, v ktorom zohráva dóležitú
úlohu racionálna zložka, a to nielen vo vzdělaní,
ale prenáša sa i do umeleckej tvorby. Je to věčný
ideál európskej kultury, založenej antikou, ideál
harmonickéj rovnováhy člověka — prostredia,
doby a umenia. Zapodieval sa aj problémami, ktoré
vyplynu pre umenie v důsledku mechanizácie
a automatizácie, problémami, ktoré &res sú v cen-
tre záujmu snčasného diania. V jeho programe
zohráva dóležitú úlohu aj vyhiadávanie pedagógov
(predovšetkým teoretikov, otázky pedagógov-

umelcov neprislúchali do jeho kompetencie). Tak
prichádza prednášat o modernom umění docent
Zykmund, na oddělenie architektúry architekt
a teoretik D. Veselý, autor znamenitého doslovu
ku knihe M. Ragona — Kde ó^dewe žid
a mnohí další. Dovolte mi spomenúť, že som mala
tiež to štastie a mala som sa věnovat na tejto škole
teoretickým problémom spolupráce architektúry,
sochárstva a maliarstva. Žial', tento dobrý rozběh
bol v rokoch 1963—1964 nečakane přerušený.
Prof. Volavka odchádza nie zo svojej vlastněj
vole z Bratislavy a s nim i viacerí další pedagógovia
tiež nie zo svojej vlastněj vole.
Dnes, ako je vám všetkým iste dobré známe,
VŠVU sa nachádza vo vážnej, tažkej krize. Jej
reforma je nevyhnutná. Třeba preto iba 1'utovat,
že pri tejto mimoriadne vzácnéj příležitosti nie sú
přítomní viacerí odborníci, ktorých sa tu predná-
šané problémy dotýkajú. Mám na mysli predo-
všetkým prof. V. Volavku, ktorý žije dnes v Prahe;
ďalej pedagógov Umeleckopriemyselnej školy a
pedagógov VŠVU. Je to velká škoda, pretože také-
to příležitosti nebývajú hocikedy.

Die Kunstgewerbeschule und die Hochschule für bildende Künste in Bratislava

Die Idee des Bauhauses hatte in Bratislava auch eine zweite Welle ausgelöst, u. zw. nach dem zweiten Weltkrieg.
Im Jahre 1949 wurde die erste Hochschule für bildende Künste in der Slowakei gegründet. Man dachte an eine
Schule des neuen Typs und vermied die Bennenung ,,Akademie". Die Hochschule sollte eine Synthese von Akademie
und Kunstgewerbeschule sein, ähnlich wie Gfropius das Bauhaus konzepierte.
Der erste Rektor der Schule, der Maler Ján Mudroch, ein Freund Vydra's, der im Jahre 1938 auch kurze Zeit
an der Kunstgewerbeschule Zeichnen unterrichtete, konnte wegen der ungünstigen Situation, hauptsächlich wegen
der offiziellen zurückhaltenden Einstellung zur modernen Kunst, die an völliger Ablehnung grenzte, kaum
durchdringen. Auch prof. dr. Vojtech Volavka, der vom Rektor, dem Maler Ján Zelibský berufen wurde, bemühte
sich um eine moderne Hochschule, für die, wie er oft betonte, in Bratislava bessere Vorausetzungen gibt als in
Prag, wo sich die Kunstgewerbeschule (Umprum) und auch die Akademie der bildende Künste (AVU) auf lang-
jährige Traditionen stützen.
Die Hochschule für bildende Künste in Bratislava eröffnete neue Abteilungen. Zu den traditionellen Abteilungen
für Malerei und Bildhauerei kommen Abteilungen für Architektur, Gebrauchsgraßk, monumentale Malerei und
zuletzt für Metall, Holz und Designe hinzu. Volávka stützt sich in vieler Hinsicht auf die Ideen des Bauhauses.
So z. B. legt er das Schwergewicht auf die Architektur, die er als Basis betrachtet, mit ihr sollten die anderen
Abteilungen eng Zusammenarbeiten. Die Konzeption wurde leider, in den Jahren 1963—-4, unerwartet unterbrochen.

149
loading ...