Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 177
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0373
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Účastníci konferencie — Konferenz-Teilnehmer

]. zahraniční hostia — Auslandsgäste

2. domácí účastníci — Teilnehmer aus der ČSSR

Andrä Erwin, prof., rektor Vysokej školy pre priemy-
selné výtvarníctvo, Halle (NDR)
Bogdan Radu, prof., Ustav dějin umenia Rumunskej
akademie vied, Bukurešť (RER)
Engemann Friedrich, prof., Vysoká škola pre priemyseine
výtvarníctvo, Halle (NDR)
Fehér-Mihályi Ida, dr., Umeleckohistorické dokumen-
tačně středisko, Budapešť (MER)
John Andrea Erich, prof., Vysoká škola výtvarných
umění, Berlín (NDR)
Junghanns Kurt, prof., Bauakademie, Berlín (NDR)
Mang Karl, arch. dipl. ing., Viedeň (Rakúsko)
Reichenthal František, prof., New York (USA)
Wingler Hans M., dr., riaditeï Bauhausarchívu. Darm-
stadt (NSR)

Váitlý a stiij? péa. ReieiM.atbái.,
ae ná- apriaa* pářil.

tmd -
sait Baáaaara -

,r?

*/ ^ .... ^ j— f-

ú* *" í **"Tí - ú -
' ^ \


/

\ vr

M. t, E


/. ÚE. . ^
Belohradská Euba, prom. hist., Ústav teorie a dějin
umenia SAV, Bratislava
Blühova Irena, prom. ped., riaditelka Štátnej pedagogic-
kej knižnice v Bratislavě, v. v., Bratislava
Ivanová Tatiana, CSc., Ustav světověj literatury a ja-
zykov SAV, Bratislava
Jankovský Milan, Vedúci odboru umenia Povereníctva
kultury, Bratislava
Horová-Kováčiková Júlia, žasl. umelkyňa, Praha
Kohút Leo, dr., CSc., Ústav teorie a dějin umenia SAV,
Bratislava
Kostrová Zita, prom. hist., Filozohcká fakulta UK,
Bratislava
Kresánková Lujza, dr., Městské muzeum, Bratislava
Kvasnička Ilja, akad. arch., Ústav bytovej a odevnej
kultúry, Praha
Kvasničková Raisa, akad. arch., Ústav bytovej a odevnej
kultúry, Praha
Malý František, prof., Brno
Marko Alexander, překladatel', Bratislava
Mojžíšová Iva, prom. hist., Ústav teorie a dějin umenia
SAV, Bratislava
Petrová Anna, dr., CSc., Ústav teorie a dějin umenia
SAV, Bratislava
Rosůlková Dagmar, žasl. umelkyňa, Bratislava
Saučin Ladislav, dr., CSc., Ústav teorie a dějin umenia
SAV, Bratislava
Štraus Tomáš, doc., dr., CSc., Filozofická fakulta UK,
Bratislava
Tilkovský Vojtech, dr., vedúci redaktor časopisu Umění
a řemesla, Praha
Toran Eduard, CSc., Ústav teorie a dějin umenia SAV.
Bratislava
Trepková Zuzana, Slovenská národná galéria, Bratislava
Váross Marian, člen korespondent SAV, DrSc., riaditeï
Ústavu teorie a dějin umenia SAV, Bratislava
Veselý Marian, dr., Ústav teorie a dějin umenia SAV,
Bratislava
Závadová-Jančová Katarina, prom. hist.. Ustav teorie
a dějin umenia SAV, Bratislava
Zykmund Václav, doc., dr., CSc., filozofická fakulta PU,
Olomouc

Zdravica s podpismi účastníkov konferencie akad. malia-
rovi Františkovi Reichenthalovi, ktorý po příchode do
Bratislavy ochorel.

Ein Orusschreiben, unterschrieben von allen Kon-
ferenzteilnehmern, an den akademischen Maler Franti-
šek Reichenthal, der nach seiner Ankunft in Bratislava
erkrankte.

177
loading ...