Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 141
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0152
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
141

Rijks Musea te Leiden. Toestand der Gebouwen.

Rijks museum van oudheden :
«door het voortwoekeren van champignons is een groot gedeelte
van het houtwerk in de achterste benedensuite in rottenden toestand
gekomen. — Ook in den kelder heeft de champignon zich geopenbaard, —
en ten derde male treft ons dat ongeluk in het gebouw van het univer-
siteits pleisterkabinet.«

Rijks Ethnographisch museum:
«De toestand is en blijft onhoudbaar en wekt den afkeer op
van iederen bevoegden beoordeelaar der schatten, die in de verschil-
lende gebouwen opgehoopt zijn«.

(Versl. omtrent 's Rijks Verzamelingen,
. (1898) deel XXI.)
Zal men met verbetering wachten tot het te laat is?

PERSONALIA.

Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont heeft het Mauritshuis
verlaten, waar hij geruimen tijd als volontair werkzaam was.

VRAGEN.

Gaarne bericht ik met erkentelijkheid, dat van mijn beide vragen
m het vorige nummer, de eerste afdoende beantwoord is door den heer
G. J. Gonnet te Haarlem, die zoo vriendelijk was, mij te berichten, dat
de gevraagde reeks «La profession du médecin« door Jan van Vianen
berust in dc stedelijke prentenverzameling te Haarlem.

Amsterdam. E. W. Moes.

ERRATUM.

Bladz. 118, regel 24: «onder No. 1502 van den Catalogus Bredius«
lees: «in de oudere catalogi van 's Rijks museum«.
loading ...