Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 21
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0029
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

musí v tomto případe vychádzať z raných medaili,
najma keď pri reliéfoch kaplnky sv. Jána Almužní-
ka ide o práce rovnakého druhu 4^
Okrem toho bude třeba posúdiť, ako sa bra-
tislavské reliéfy zaraduj ú do celkovej tvorby
autora a či ich z hladiska štýlu a technického
poňatia skutočne třeba pokládat za jeho prvé váčšie
kovové práce.
Sedem reliéfov kaplnky sv. Jána Almužníka
je koncipovaných —- okrem reliéfn tabernákula^
- ako pendanty; dva a dva reliéfy si vždy zod-
povedaju velkostou a výstavbou. K reliéfu
Piety sa pripájaju na prednej straně volutového
sokla mnohohgurálne vyobrazenia Neseme kríža
a Stavanie kríža.^ Na prednej straně sokla
následuje Kristus na Olivetskéj hoře a Kladenie
do hrobujs taktiež rovnako velké. Na bočných
vonkajších poliach sokla nachádzame napokon
v uzkom vysokom formáte Bičovanie a Koruno-
vanie trním.
Pri pozeraní zlava doprava vznikne — opat
bez reliéfu tabernákula — následujúci rad: Bičo-
vanie, Olivetská hora, Nesenie kríža, Stavanie
kríža, Kladenie do hrobu a Korunovanie trním.
Zatial' čo v poradí předčasné zobrazenie Piety
je na tabernákule opodstatněné, pri ostatných
reliéfoch je nápadné úplné nehistorické radenie

3. Medaila pre Karola VI. (averz),
Bundessammlung für Medaillen, Münzen und Geld-
zeichen, Viedeň, pozn. 6

scén pašijového cyklu. Neusporiadanost je zvlášt
citelná v nmiestnení Bičovania na začiatok, teda
celkom vlavo. Problematikn naznačí azda násle-
duj úca schéma.
(1) Bičovanie
(2) Olivetská hora
(A) Kristus před Pilátom
(3) Nesenie kríža
(x) Pieta
(4) Stavanie kríža
(B) Utešovanie Márie
(5) Kladenie do hrobu
(6) Koruno vanie trním

skuto čný rad
(1)
(2)
(3)
(x)
(4)
(5)
(6)
rad potřebný
pre pašijový cyklus
(2)
(1)
(6)
(x)
(3)
(4)
(5)
hypotetický rad 1

(2)
(3)
(x)
(4)
(3)

hypotetický rad 11
(2)
(A)
(3)
(x)
(4)
(B)
(5)

Ak sa podujmeme zostaviť relatívnu chrono-
lógiu příslušných bronzových reliéfov, bez zmien
v poradí cyklu a nezávisle od žiadúceho poradia,
musíme obe vnútorné scény Nesenie kríža a Sta-
vanie kríža postavit na začiatok. V štýle velmi
nízkého reliéfu sú hgúry budované ostrým akoby
vyrytým obrysom. Len na ojedinělých miestach,
ako napr. na paholkovi pod krížom zo scény

4. iP'c/üer, Medaila pre Karola VI. (reverz),
Bundessammlung für Medaillen, Münzen und Geld-
zeichen, Viedeň, pozn. 6

21
loading ...