Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 125
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0137
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

4. F. Bauer, Bor^réi MmeZcove? Městská galéria
vBratislave

ako sochár s rodinou.^ Od roku 1818 platil
městu zo ,,svojho řemesla" i příslušné dávky/s
o zlom stave menovanej budovy, v januári násle-
duj úceho roku o schválení jej odpredaja na
dražbě.3^ Azda pre poškoclenie murov dom v 20.
stor. zrútili. Roidtnerove ])lastiky vznikli asi
počas stavby domu, okolo roku 1823.3*
PoprsiaO. 8. Roykaa jeho sestry Ž. Roykovej vy-
jadřuj ú příklon k vecnejšej linii dobového portrétu.
K linii, formovanej poznatkami a štúdiom římskéj
antiky. Naznačujú totiž poučenie na realistických
portrétoch obdobia římského impéria, přetavené
viedenským prostředím. Oblečenie typu římských
občanov je u ženskej busty prirodzene vrstvené
a vytvára na šate volné splývavé, mákké a vcelku
plošné jšie cítěné záhyby. Pevnu a výraznú stavbu
tváře autor rozkreslil do množstva drobných
vrások. Drapéria mužského pendantu je plastic-
kejšia a spočívá na systéme ostrých dlhých linii.
Oelkom plošné chápaná tvář má ostré jšie nasa-

dené črty, ktoré jej dodávajú výraz cielavedomosti
až tvrdosti. Roidtner tu nerešpektoval striktnú
frontalitu — hlava je mierne otočená k pravému
ramenu. Nejde však o impulzívny pohyb, ale
o akciu trvalejšej platnosti a dosahu, o záměr
autora podpořit výrazovosť portrétu zdóraznením
základného rysu povahy zobrazeného — v tomto
případe energičnosti. Obidve tváře máju úzké
pery, zretelne překreslenu očnú duhovku a vý-
razné nasadený široký nos, ktorý pri kořeni
ústi do pevných linii obočia. Portréty prezrádzajú
taktiež istý stupeň štylizácie, no v samom principe
odlišný od programového snaženia klasicizmu.
Zovšeobecňujúce snahy raného stupňa vědomě
prehliadali rožne nepravidelnosti, defekty tváře,
neraz zast.ierali i charakterizacím znaky v mene
ideálneho, krásného typu člověka.
Roidtner modeláciou skór akcentuje, vypichu je
charakteristické povahopisné črty tváře, ktoré
však komponuje v zmysle dobového zákona
symetrie a harmonie. Přísná súmernosť a organická


5. 8. Ferenczy, Æofvùiu, Východoslovenské
muzeum v Košiciach

125
loading ...