Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Seite: 138
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0152
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

9. P7*mce27in,
drótená plastika, V. Rovné,
J. Kerák roku 1940,
82 x 10 x 15 cm,
Považské muzeum a galéria v Ziline

použitých pri formovaní spomínaných plastik
vynikne najma vtedy, keď tieto porovnáme
s užitkovými predmetmi, ktoré drotári vyrábali
pre každodennú potřebu širokých ludových vrstiev.
Rožne druhy vešiakov, svietnikov, podložiek,
ražňov a pod. sú tvořené so zretel'om na maximalem
úžitkovosť a predajnosf. Přitom sa drotári usilovali
obyčajnost materiálu zušlachniť jednoduchými
dekoratívnymi prvkami viazanými na techno-
logický postup.
Virtuozita techniky zakrývajúca bezúčelovosť
predmetu je zjavná v artefaktoch vytvořených
pre město, ktorého život ani estetické principy
drotári dostatočne nepoznali. Za prototypy týchto
práč si vyberali tvary, o ktorých sa v zmysle
dekorativizmu uměleckého řemesla z přelomu
storočia domnievali, že sú charakteristické a pěkné.
Aby krásu a ozdobnosť takto zhotovených váz,
košíkov, rámov zdóraznili, vyplétali ich zo strie-
borného a pozláteného drótu takými technikami,
ktoré hráničia so šperkovým hligránom. Apliko-
váním virtuóznej techniky na formy odvodené
z iných materiálov a technik (napr. z liateho
a bruseného skla, tepaného a lisovaného striebor-
tiého ])lechu) však nedosiahli harmoniu materiálu,
techniky, dekoru a účelu, čo sa vyžaduje od pred-
metov uměleckého řemesla. Naopak, takéto chá-
panie a dotvorenie spósobilo, že tieto práce dnes
hodnotíme viac zo stránky technologickej ako
umeleckej. Stali sa dokladom technologickej zruč-
nosti drotárov, čo ich přibližuje k majstrovským
prácam, v ktorých tovariši po vyučení malí
demonstrovat svoju zručnost.
Aj keď dnes, vychádzajúc zo súčasných názorov
na umenie, hodnotíme jedny umělecké práce
drotárov kladnejsie ako iné, neznamená to, že
v zberateïskom a vedeckom záujme by bolo třeba
jedny artefakty upřednostňovat před druhými,
lebo pre poznanie a vysvetlenie života, práce
a umenia sú důležité všetky; sú dokladom o zlo-
žitosti světa svojich tvorcov, světa, ktorý obsaho-
val v sebe všetky rozpory 19. a 20. stor. a Sloven-
ska v ňom. Preto sa Považské múzeum a galéria
v Žiline správné věnuj ú nielen zhromažďovaniu
dokladov o hospodárskom a spoločenskom živote
drotárov, ale sa usilujú sústreďovať všetky před-
měty, ktoré vytvořili tito zaznávaní podomoví
opraváři.

138
loading ...